Ti år i legevaktens tjeneste

Høsten 2015 har Nklm ti-årsjubileum. Nå har vi utgitt et festskrift som gir et historisk tilbakeblikk på viktige hendelser for Nklm i disse ti årene.


Av Marie Louise Ljones

Det som startet med en god idé om å opprette et senter for legevaktmedisin i Bergen i 2001, initiert av Steinar Hunskår, har siden utviklet seg til å bli et Nasjonalt kompetansesenter. Nklm bistår Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet med vektige innspill i faglig utvikling på legevaktfeltet, og får samtidig være et rådgivende organ til de mange legevaktene rundt omkring i Norges land.

- Som en del av ti-årsmarkeringen har vi laget et festskrift som vi håper vil gi våre oppdragsgivere, samarbeidspartnere og andre som er opptatt av legevakt et interessant innblikk i mange av aktivitetene og resultatene Nklm har medvirket til i årene 2005–2015, skriver forskningsleder Steinar Hunskår i rapporten.

Rapporten kan enten leses på våre nettsider her, eller bestilles ved å kontakte oss på e-post legevaktmedisin@uni.no.

God lesing!

Beste hilsen fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin


18. desember 2015 11:30

cp: 2019-09-23 19:15:26