RKBU Vest har flyttet

RKBU Vest har flyttet inn i Uni Research sine nye lokaler i Nygårdsgaten 112-114.


Av Veronica Helle

 

 

Den nye besøksadressen er Nygårdsgaten 112-114. De som skal på kurs eller videreutdanningssamlinger hos RKBU Vest skal benytte inngangen Nygårdsgaten 114.

De nye lokalene ligger rett ved bybanen, ved holdeplassen Nygård.
 

Velkommen til oss i nye lokaler!


22. desember 2015 09:33

cp: 2019-09-23 19:15:44