Musikkinteresse er en ressurs for ungdom i overgangen fra barnevern til ettervern

-musikkterapi er med på å gi kontinuitet i voksenkontakt og  sørger for ferdighetstrening på ulike områder, sier forsker og musikktearpeut Viggo Krüger.


Av Rune Rolvsjord

Viggo Krüger, Thomas Høiseth sammen med musikketarepeuter fra Bergen
Line Lind (Aleris), Thomas Høiseth (Aleris) og Viggo Krüger (Aleris/GAMUT, UiB) og flere musikketerapeuter fra Bergen deltok på Ettervernkonferansen med presentasjoner og musikalske innslag.

Krüger var blant innlederne under Ettervernskonferansen som ble arrangert 24. november  i regi av Høgskolen i Oslo og Akershus

Viggo Krüger, GAMUT, UiB og Aleris, forsker på bruk av musikkterapi i barnevern og ettervern.  

Musikkterapi kan brukes i ettervernfasen for å gi kontinuitet i voksenkontakt, sørge for ferdighetstrening på ulike områder. Musikkterapi kan bidra til at det foreligger tidlig planlegging av ettervernfasen, og fungere som en støtte til fritidsaktiviteter og øke den generelle engasjementet i ungdommenes livsprosjekt.

-Tilsammen utgjør dette viktige bidrag i en fase av livet som for mange ungdommer er en krevende overgang, sier Krüger.

Musikkinteressen utnyttes for å skape kontaktmuligheter, relasjoner og dialog

Musikken har ingen aldersgrense, musikk er viktig både for unge og de voksnes. Felles musikkinteresse skaper et rom for samtaler og man kan lage arbeidsprosjekter som engasjerer både ungdom og voksne som for eksempel rockeband eller revy.

-Når unge og voksne arbeider sammen om prosjekter over tid, erfarer deltagere tilhørighet og tillit. Det å oppleve seg selv i rollen som en kompetent deltager over tid der voksne og jevnaldrende stiller opp for hverandre som støttespillere, kan ha stor betydning i en ettervernfase som ellers er preget av utfordringer, forteller Krüger.

Et godt ettervern kan gjøre store forskjeller

Flere av foredragsholderne på Ettervernkonferansen kunne fortelle at ettervern er et tema som tildels er neglisjert i barnevernets arbeid og i forskning. Et godt ettervern kan gjøre store forskjeller.

Ettervern kan føre til at flere ungdommer klarer overgangen til en selvstendig tilværelse ved at flere fullfører skolegang, flere kommer inn på høyere utdannelse og flere får god helse som voksen.

Stikkord i godt ettervern er kontinuitet i voksenkontakt, ferdighetstrening, tidlig planlegging av ettervernfasen, hjelp til økonomistyring, støtte til fritidsaktiviteter og hjelp til oppfølging i egen bolig.

 


4. desember 2015 10:43