– Norge kan lagre Europas samlede CO2-utslipp

– Forskere i Uni Research CIPR vil finne løsninger som gjør det økonomisk attraktivt og sikkert å satse på storskala CO2-lagring. - Enormt potensial for lagring på norsk sokkel, sier prosjektleder.


Av Andreas R. Graven

forsker Sarah Gasda
Forskere fra Uni Research CIPR og en rekke andre norske institusjoner vil kartlegge hva som kan forbedres i framtidig storskala CO2-lagring. De vil også se på muligheter for å kombinere med EOR. Sarah Gashda, Uni Research CIPR, er prosjektleder. (Foto: Eivind Senneset) 


- Storskala CO2-lagring offshore kan bli en realitet om noen år, og Norge bør satse på dette. På norsk sokkel er det et enormt potensial for lagring av CO2, sier forsker i Uni Research CIPR, Sarah Gasda.  

Hun er prosjektleder på en søknad til Forskningsrådet innen ordningen Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

Senteret Gasda og kolleger nå vil etablere kalles ATHENA CCUS Centre: Advancing integrated research to enable CCUS in Norway.

- Vi vil undersøke mulighetene for storskala offshore lagring av CO2, vi vil se på både transport og infrastruktur og dessuten mulighetene for å benytte klimagassen for å få til økt oljeutvinning fra eksisterende reservoarer, EOR.

- Norge har muligheter for å lagre alt av utslipp fra Europa de kommende 50-100 årene på norsk sokkel, sier Gasda.

Klimaminister Sundtoft positiv til lagring i Nordsjøen

På klimatoppmøtet i Paris sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft at hun er positiv til at Norge lagrer Europas CO2 i Nordsjøen.

Hun fremhever at CO2-fangst og lagring er blant områdene Regjeringen vil prioritere i klimapolitikken.

- Jeg er helt enig i at Norge kan spille en sentral rolle når det gjelder lagring av CO2, gjennom de mulighetene vi har i Nordsjøen. Dette er et område hvor Norge kan gjøre mer, sier Sundtoft til VG Nett

For selskaper som kan tenkes å investere i CO2-lagring er både økonomi, og miljømessig risiko viktig.

- De må vite at det er sikkert på begge måter, vi vil ha fokus på å observere CO2, dypt nede, for å se om det er lekkasjer – både når CO2 injiseres, og hvordan det går på sikt. Dette er en prosess som må skje med riktig trykk, teknologier må utvikles videre, sier Gasda.

Kutte høykost-faktorer med teknologi

I prosjektet vil forskerne i Uni Research CIPR, og andre forskningspartnere, kartlegge det store bildet for hva som kan forbedres i framtidig storskala CO2-lagring ved å kombinere med EOR - økt oljeutvinning fra ekstisterende reservorarer.

Også juridisk er det en vei å gå: - Noe godt regelverk for transport av CO2, og for lagring, er ikke på plass per i dag. Derfor må også den siden utredes, påpeker Gasda.

Gasda trekker også fram transport av CO2 som en viktig utfordring. Det blir viktig å identifisere høykost-faktorer for å se på hvordan disse kan reduseres med teknologi, sier hun.

- I ATHENA har vi samlet et topplag av institusjoner i Norge som utfører høykvalitetsforskning innen i CO2-transport og -lagring, fortsetter Gasda.

Senteret skal satse både på forskning og utdanning. Til sammen er 8 partnere med i senteret.

Ved siden av Uni Research (vertsinstitusjonen), inkluderer FME-en Universitetet i Bergen, Institutt for Energiteknikk (IFE),  Tel-Tek, International Research Institute of Stavanger (IRIS), CICERO, NORSAR, og Høgskolen i Telemark.

Dobbel nytte

I norske områder i de porøse bergartene under Nordsjøen finnes mange store tomme lagringssteder, som kan håndtere store mengder. Det gjelder å avdekke de best egnede stedene.

- Det er viktig å merke seg at det finnes en dobbel nytte. Norge bidrar til miljøet ved å lagre Europas utslipp. Dette er viktig siden Norge som eksportør av olje og gass har en utfordring i å være en grønnere nasjon. Samtidig kan lagret CO2 benyttes til å få mer olje ut av de mindre porene i eksisterende reservoarer, sier Gasda.

Lagringen som Uni Research CIPR ønsker å se på i FME-en, er av det permanente slaget. Tanken er å holde CO2 i bakken i mange hundre år, kanskje enda lengre.

Den sendes inn i bergartene som en tett væske, og det som skjer med den der, er at den løses opp og holdes i vannet i porene i reservoaret.

- Vi mener CO2 som lagres slik vil holde seg i bakken lenge nok, slik at jordkloden har klart å håndtere klimaet bedre. 

- Det finnes de som sier at CO2-lagring bare forlenger bruken av fossilt brensel. Men vi trenger å gjøre alt som er mulig, særlig på kort sikt, for å redusere klimagassutslippene. Vi kan ikke bruke 100-200 år kun på utvikling av alle typer fornybare energiløsninger. Dessuten kommer vi uansett til å trenge olje og gass i fremtiden, særlig viktige norske og europeiske industribedrifter, sier Gasda.  


9. desember 2015 13:37