Skjermbruk både dag og kveld påvirker unges søvn

Ungdom som stirrer mye på skjermer også etter skoletid, risikerer kortere søvn og å bruke lang tid på å sovne, viser ny studie.


Av Andreas R. Graven

Ungdom som oppgir å bruke pc mer enn to timer på fritiden har mer enn 2,5 ganger forhøyet risiko for å sove mindre enn fem timer om natten, viser studien. Personen på bildet har ingen tilknytning til studien. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Det er ikke bare bruk av nettbrett, smarttelefon og pc om kvelden i timene før leggetid som fører til at norske tenåringer får for lite søvn. 

Det viser resultater fra en ny studie i tidsskriftet BMJ Open. Dataene er hentet fra den nyeste delen av Barn i Bergen-undersøkelsen, ung@hordaland, og omfatter 9846 ungdommer i alderen 16-19 år.

Søvnforsker og psykologspesialist Mari Hysing ved RKBU Vest i Uni Research Helse, har ledet arbeidet med studien. 

Sammen med kolleger fra Folkehelseinstituttet og UiB har hun undersøkt hvordan skjermtid både om dagen og før leggetid påvirker søvnlengde.

Øker proporsjonalt
Jo større bruken av elektroniske dingser er i timene før leggetid, jo mer øker risikoen for at søvntiden forkortes, og at leggetiden forskyves inn i senere nattetimer.

Men overraskende nok viser Hysing og kolleger også at mye skjermtid på dagtid også øker risikoen for at ungdommer sover for lite.

For eksempel hadde de som oppgir å bruke pc mer enn to timer på fritiden mer enn 2,5 ganger forhøyet risiko for å sove mindre enn fem timer om natten.

Tenåringer som totalt sett tilbringer mer enn fire timer foran skjermer etter skoletid har mer enn 3,5 ganger forhøyet risiko for å sove mindre enn fem timer om natten, viser studien.

- Hovedfunnet i studien er at bruk av elektroniske dingser både dag og kveld påvirker søvnen negativt.

- Resultatene er dessuten graderte, altså at risikoen for kortere søvntid øker proporsjonalt med tidsbruken foran skjermer. Men det er ikke noen magisk grense ved fire timer, dette er en indikasjon ved høy bruk, sier Hysing.

Multitasking påvirker også
I tillegg virker multitasking, bruk av flere dingser samtidig før leggetid, også inn på sannsynligheten for å bruke mer enn 60 minutter på å sovne.

Hysing og kolleger har tidligere vist at ungdom selv mener de bør sove 8-9 timer, og at de som sover for lite og legger seg sent selv er fullt klar det.

Samtidig er utfordringen i dag å logge av, bokstavelig talt. Antall elektroniske dingser som ungdommer bruker er flere enn noen gang tidligere i historien; smarttelefoner, spillkonsoller, tv-er, musikkspillere, datamaskiner, nettbrett. Og bruken av dem er integrert i de unges hverdag.

Søvnforsker Mari Hysing ved RKBU Vest i Uni Research Helse har ledet arbeidet med studien i BMJ Open. (Foto: Rune Rolvsjord)

Resultatene fra den nye BMJ Open-studien viser også at nesten alle ungdommene brukte en eller flere elektroniske dingser den siste timen før de skulle legge seg.

Det ser imidlertid ikke ut til at smarttelefoner og bruk av sosiale medier før leggetid påvirker søvnen mer negativet enn tv-titting, som er en mer passiv aktivitet, bemerker forskerne.

Søvnmangel blant unge som følge av elektroniske dingser er i ferd med å bli et en stor bekymring for folkehelsen, påpeker forskerne i studien.

Bør vurdere å anbefale begrensninger
Hysing og kolleger mener at helsemyndigheten bør vurdere å anbefale begrensninger på daglige elektronisk mediebruk.

- Vi tenker på en slik anbefaling spesielt i forhold til barn og unge. I lengre tid har helsemyndighetene hatt en anbefaling om tv-titting for de minste barna, men ikke vært tydelige på å fortelle ungdom om negative effekter av nye medier.

- Tydelige anbefalinger om mobil- og databruk for tenåringer kan gjøre det lettere for både foreldre og skolen. Uten en offisiell anbefaling blir det mye vanskeligere å være entydige om riktig bruk, sier Hysing.

Forklaringene på koblingen mellom søvnlengde, leggetider og bruk av elektroniske dingser for leggetid er flere.

- Mediebruk kan påvirke søvnlengden direkte ved at skjermene fungerer som en tidstyv – de fleste har nok erfart at timene går fort når man bruker nettbrettet eller smarttelefonen, sier Hysing.

Samtidig kan søvnen forstyrres gjennom at kropp og hjerne ikke får ro av mediebruken, påpeker hun. I tillegg kan lyset fra skjermene forstyrre den innebygde døgnrytmen.

 

Mari Hysing, Ståle Pallesen, Kjell Morten Stormark, Reidar Jakobsen, Astri J. Lundervold og Børge Sivertsen. Sleep and Use of Electronic Devices in Adolescence: Results from a Large Population-Based Study. BMJ Open, 2015.

 

Les mer om Barn i Bergen prosjektet


3. februar 2015 08:04

Lignende nyheter

Personer involvert