Ny PhD: Monsun eller ikke monsun

Det finnes flere definisjoner av monsunstart. I tillegg til de vitenskaplige, er folkets egen definisjon relevant.

Mathew Reeve disputerer fredag den 13. februar for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Monsoon Onset in Bangladesh: Reconciling scientific and societal perspectives” Foto: Andreas R. Graven
Mathew Reeve disputerer fredag den 13. februar for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Monsoon Onset in Bangladesh: Reconciling scientific and societal perspectives” Foto: Andreas R. Graven

Den sørasiatiske monsunen påvirker millioner av mennesker i Bangladesh. De fleste av disse er avhengig av når monsunen begynner. Når skal de flytte risfrøplantene ut i åkrene, eller når kan de begynne å fiske igjen? Folket har nytte av informasjon om når monsunen bryter ut.

Hvis vi forskere skal komme med denne informasjon så har vi et problem. Monsunens start i Bangladesh avhenger av hvilken definisjon man bruker.  Forskjellige definisjoner kan gi datoer med opptil to måneder forskjellig dato på når monsunen faktisk begynner.  Hvordan kan vi da utforme nyttig og brukbar informasjon? For å svare på dette må vi også forstå hvordan folket selv definerer monsunen.

Dette prosjektet er basert på et meteorologisk grunnlag, men tar en tverrfaglig retning. En omfattende spørreundersøkelse ble designet og utført med rundt 1200 innfødte i seks forskjellige områder spredt rundt i Bangladesh. I deler av Bangladesh hadde folk en annerledes oppfatning av monsunstarten enn de aller fleste vitenskapelige metoder. Deretter ble det utviklet en ny metode for å redusere antallet ‘falske’ monsunutbrudd i dataanalyser. Ved å redusere disse falske utbruddene, blir resultatene mer anvendelige for lokale samfunn. Men man må fortsatt vite hvilken definisjon man skal bruke. Derfor ble det også utviklet en statistisk metode for å sammenligne folkets oppfatninger med tidsserier fra de forskjellige vitenskapelige definisjoner av monsunen.

Dette resultatet gir informasjon om monsunen som bedre kan formidles til folk i forskjellige regioner i Bangladesh, og i så fall andre monsunområder i verden. Denne informasjonen kan da videreutvikles i en dialog med folket. Denne dialogen kan forbedres hvis forskere kommer forberedt med informasjon som folk lettere forstår og relaterer seg til. Noe som denne avhandlingen bidrar til i det store bildet.

Personalia

Mathew Reeve er født i 1979 og er oppvokst i Devon i Storbritannia. Han fullførte mastergraden i meteorologi ved Universitetet i Bergen i 2007 og begynte å jobbe i daværende Storm Weather Centre som en forretningsutvikler. Mathew begynte i Uni Research Climate i januar 2010, og har vært ansatt som stipendiat siden juli samme år. Prosjektet har vært hovedsakelig finansiert av Det norske utenriksdepartementet. Veiledere har vært Thomas Spengler tilhørende Universitet i Bergen og Pao-Shin Chu tilhørende University of Hawai’i, USA.

Tidspunkt for prøveforelesningen

29.01.2015 kl. 0900. Oppgitt tema: "Sensitivity of tropical precipitation to climate change”
Sted: Auditoriet i østfløyen, Geofysisk institutt, Allegaten 70.

Tidspunkt og sted for disputas

13.02.2015 kl. 1315, Auditoriet i østfløyen, Geofysisk institutt, Allegaten 70.


9. februar 2015 12:55