Sammenheng mellom søvn og rusbruk

Jo større søvnvansker, jo større risiko for problematisk alkoholbruk. Dette viser en ny studie av søvn og rusbruk.

Dette er den første populasjonsbaserte undersøkelsen som har kartlagt sammenhengen mellom søvn og rusbruk ved å bruke veldefinerte mål på søvn, i kombinasjon med validerte mål på alkohol- og narkotikabruk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Tidligere forskning har vist at ungdomstiden er assosiert med en rekke endringer både i søvnmønstre og rusatferd, men fortsatt har få studier undersøkt i hvilken grad slike endinger er assosiert med hverandre. Målet med denne studien var derfor å undersøke sammenhengen mellom flere typer søvnvansker og søvnatferd, og bruk/misbruk av alkohol og illegale rusmidler.

Studien benyttet data fra i alt 9328 ungdommer i alderen 16-19 år fra den store populasjonsbaserte undersøkelsen ung@hordaland fra 2012.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom FHI og RKBU Vest, Uni Research Helse, og ble nylig publisert i Drug and Alcohol Dependence.

Kilde:
Sivertsen, Børge; Skogen, Jens Christoffer; Jakobsen, Reidar; Hysing, Mari
Sleep and use of alcohol and drug in adolescence. A large population-based study of Norwegian adolescents aged 16 to 19 years.
Drug And Alcohol Dependence 2015
 


3. mars 2015 13:51