Unge med forsinket søvnfase får lavere karakterer

Ungdom med forsinket søvnfase har svakere skoleresultater enn sine jevnaldrende.


Av Rune Rolvsjord og Veronica Helle

De svakere karakterene hos ungdom med forsinket søvnfase sammenlignet med jevnaldrende kunne ikke forklares av livsstil eller sosial bakgrunn. 

Høyt skolefravær som tidligere har blitt vist hos ungdom med forsinket døgnrytme viste seg å være forbundet med svakere skoleresultater. Søvntid og søvnighet på dagtid var andre karakteristika ved forsinket søvnfase som var av betydning for karakterene.

Forskerne konkluderer med at det er svært viktig å følge opp ungdommer med forsinket søvnfase da det er forbundet med betydelig innvirkning på deres dagtidsfungering. Skolen kan være en viktig arena for å identifisere og hjelpe ungdommene, i nært samarbeid med foreldre. 

Resultatet er fra en artikkel som er publisert i Sleep Medicine basert på data fra ung@hordaland. Informasjon om forsinket søvnfase var basert på spørreskjema besvart av ungdommer i videregående skole. Skoleresultater var målt med karaktersnitt som var hentet fra skolens register. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra Folkehelseinstituttet, Uni Research Helse, University of California, Berkeley og University of Sydney, Australia. 

 

Kilde: Academic performance in adolescents with delayed sleep phase, Sleep Medicine


22. mai 2015 14:47

Personer involvert