Unge med søvnproblemer selvskader seg oftere

Det er en sterk sammenheng mellom søvnproblemer som insomni, og selvskading, viser funn i ny studie.


Av Andreas R. Graven

Risikoen for selvskading var fire ganger høyere blant ungdommer som hadde klare tegn på insomni, viser resultatene. (Ilustrasjonsfoto: Colourbox)

Psykologspesialist og søvnforsker Mari Hysing er førsteforfatter på studien, som er publisert i British Journal of Psychiatry. Hysing tilhører RKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) i Uni Research Helse.  

Tenåringer med søvnproblemer hadde mye større sannsynlighet for å rapportere selvskading enn de som ikke har søvnproblemer, viser resultatene. 

For å studere sammenhengen, utførte forskerne en stor populasjonsstudie basert på data fra det unike materialet i undersøkelsen ung@hordaland.

Dataene inkluderer selvrapporteringer om psykisk helse fra 10 220 tenåringer i alderen 16-19 år, der de også forteller om søvn og selvskading.

Risikoen fire ganger høyere ved insomni

Totalt 702 (7,2 prosent) av ungdommene oppfylte kriteriene for selvskading, og mer enn halvparten (55 prosent) av disse igjen hadde skadet seg selv ved to eller flere tilfeller.

- I norsk sammenheng er dette funnet interessant i seg selv, det er gjort lite forskning her. Selvskadingen skjer hyppigere blant jenter og gutter, og kutting er mest utbredt, sier Hysing. 

Risikoen for selvskading var fire ganger høyere blant dem som hadde klare tegn på insomni.

Mari Hysing, RKBU Vest, Uni Research Helse. (Foto: Marit Hommedal)

Insomni, kort søvntid, innsovningsproblemer og store forskjeller i leggetid mellom hverdager og helg, avdekket høyere risiko for selvskading.

I tillegg var denne risikoen gradert, slik at jo større søvnproblemene var, jo mer økte risikoen for selvskading, påpeker forskerne i studien.

De andre forskerne som medvirker på studien er Børge Sivertsen (Folkehelseinstituttet og Uni Research) og Kjell Morten Stormark (Uni Research og Universitetet i Bergen) - og Rory C. O’Connor (University of Glasgow, Skottland).

- Søvnregulering bør vurderes i behandling

Ungdommene som rapporterte om selvskading hadde videre, som forventet, høyere forekomst av både depresjon, tegn på perfeksjonisme og symptomer på ADHD.

Forskerne sier at depressive symptomer kan tilskrives en del av assosiasjonen til selvskading. Men: koblingen holder seg tydelig også i den fullstendige analysen når det justeres for blant annet depresjon.

For å forebygge at unge skader seg selv, antyder forskerne at tiltak som å innlemme gode søvnvaner i behandlingen kan være en mulighet.

- Både folk i helsevesenet og andre skal være litt observante på at gode søvnrutiner kan forebygge stress og negative følelser. Søvnregulering er en av de faktorene som bør vurderes når man skal forebygge og behandle selvskading, sier Mari Hysing. 

Referanse
Mari Hysing, Børge Sivertsen, Kjell Morten Stormark og Rory C. O’Connor. Sleep Problems and Self-Harm in Adolescence. The British Journal of Psychiatry. Juli 2015, DOI: 10.1192/bjp.bp.114.146514


30. juli 2015 14:09

Personer involvert