Ønsker du å ta videreutdanning i legevaktsykepleie?

Fortløpende opptak frem til studiestart 14. september 2015.


Av Marie Louise Ljones

Fortsatt ledige plasser til Videreutdanningen i legevaktsykepleie

I mai 2015 ble det tredje studentkullet med videreutdanning i legevaktsykepleie uteksaminert ved Haraldsplass diakonale høgskole. Studiet er en nasjonal videreutdanning for sykepleiere på små og store legevakter og gjennomføres som deltidsstudium over to år. Det gir 60 studiepoeng.

Hvorfor videreutdanning i legevaktsykepleie?

Sykepleiere er ofte frontpersonale i legevaktene og legevaktsentralene. Utfordringene er både store og varierte. Oppdatering og videreutvikling av deres kompetanse er derfor viktig. En videreutdanning i legevaktsykepleie vil gi ny kompetanse knyttet til kliniske vurderinger, triagesystem, rådgivning, fagutvikling, organisering og ledelse.

 

Utviklet i samarbeid med Bergen legevakt og kjente fagmiljø

Studietilbudet gis av Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen og er utviklet i samarbeid med Bergen legevakt. Utdanningen henter i tillegg undervisningskrefter fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap og andre relevante fagmiljøer.

 

Opptak og Studiestart

Vi har fortsatt ledige plasser for høstens kull, og har fortløpende opptak frem til studiestart 14. september 2015. Søknad sendes inn via studiets egen nettside.

 

Vitenskapelige ansatte

Fagansvarlig Linda Øye førsteamanuensene Oddvar Førland og Elisabeth Holm Hansen.

 

Foto: Arngeir Berge

 

 


20. august 2015 10:07