Ny disputas ved Nklm!

Onsdag 2. september 2015 disputerte Guttorm Raknes for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Reisetid, reiseavstand og bruk av legevakt”.


Av Marie Louise Ljones

Raknes har forsket på sammenhengen mellom økt reisetid og -avstand og bruk av legevakt. Han konkluderer med at legekonsultasjonen minker med en til to prosent for hver kilometer ekstra reisevei og at det er viktig å ta hensyn til reisetid og reiseavstand i planlegging av legevaktstrukturen.

Avhandlingen er basert på forsking ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse i Bergen, og utgår av prosjektet "Geografi og legevaktsøkning".

 

Bedømmelseskomité:

  • 1. opponent: Professor Olav Helge Førde, UiT Norges arktiske universitet
  • 2. opponent: Forsker Harald Reiso, Universitetet i Oslo/Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer
  • Komitéleder:  Ingvild Fossgard Sandøy, Universitetet i Bergen.

Leder for disputasen: Professor emeritus John Gunnar Mæland, Universitetet i Bergen

 

Personalia: Guttorm Raknes (f. 1974) er lege og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse. Han er spesialist i klinisk farmakologi og overlege ved RELIS Nord-Norge. Han er tidligere fastlege i Bodø og Steigen.

 

Foto: Arngeir Berge

 

 


2. september 2015 16:48

Personer involvert