Smiler på startstrek i Forsker Grand Prix

Psykolog Solfrid Raknes er Uni Research sin kandidat i den årlige formidlingskonkurransen der forskerne skal fenge sitt publikum fra scenen. 


Av Andreas R. Graven

Solfrid Raknes er klar for innsats i regionfinalen i Bergen i formidlingskonkurransen Forsker Grand Prix 2015. Raknes er tilknyttet i RKBU Vest, Uni Research Helse. (Foto: Andreas R. Graven)


De siste ukene har hun lagt øvingsdager med teaterinstruktører, rådgivere og andre hjelpere bak seg.

Nå føler Raknes seg så klar som hun kan bli for regionfinale i Forsker Grand Prix. Det braker løs i den nye Aulaen på Universitetet i Bergen om kvelden onsdag 23. september.  

Men bare så det er klart: også psykologer blir nervøse.

- Du kan jo si at jeg både gleder og gruer meg. Selv om jeg er vant til å holde foredrag, er det å stå på scenen og opptre på denne måten litt skummelt. Men når jeg først er i gang, blir det gøy, sier Raknes, som er tilknyttet RKBU Vest i Uni Research Helse.

Nå flere unge med forebyggende tiltak

I Forsker Grand Prix skal Solfrid formidle forskning på traumatiserte barn som var i kontakt med Statens Barnehus i Oslo, etter å ha blitt utsatt for vold.

Hennes mest ambisiøse mål med å være med i Forsker Grand Prix er å bidra til å påvirke folkehelsen til barn og unge i positiv retning.  

- Ja jeg håper jo det, men et mer realistisk mål er å bli en bedre formidler av forebyggende tiltak for barn og unge.

- Jeg ønsker virkelig å nå ut til flere om hvordan høykvalitets lavterkselhjelp er en lovende løsning på en av våre største samfunnsutfordringer. Om vi lykkes med å skape bedre lavterkseltjenester, kan vi spare mye lidelse og penger, sier Raknes. 

Skrin med enkle teknikker

I prosjektet Raknes skal formidle fra, undersøker hun hvordan posttraumatiske vansker utviklet seg når de unge fikk lære selvhjelpsteknikker basert på Psykologisk førstehjelp. 

Dette er et verktøyskrin med enkle hjelpeteknikker for barn og unge. Helsetjenester, barnevernstjenester og skoler mange steder i Norge, Sverige og Danmark har tatt i bruk Psykologisk førstehjelp.

11 personer ble fulgt tett før, under og etter at de gjennomførte en korttidsbehandling bestående av 2-6 behandlingstimer der de lærte å bruke Psykologisk førstehjelp i tilknytning til sin kontakt med Statens Barnehus i Oslo.

- Funnene fra pilotstudien er lovende, opplyser Raknes.

Rød og grønn plastfigur

En av teknikkene i Psykologisk førstehjelp er en hjelpehånd. Denne kan fylles ut alene, med foreldre eller sammen med for eksempel psykolog eller helsesøster, slik at problemer og mulige løsninger identifiseres.

Kanskje mest kjent er skrinets to plastfigurer, en grønn og en rød, som brukes til å symbolisere henholdsvis tanker som skaper vansker og tanker som er hjelpsomme.

Solfrid Raknes er forresten ikke helt ukjent med utmerkelser.

I 2013  fikk hun Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap, som deles ut av Norsk Psykologforening. Dessuten ble Raknes tildelt Helse Vests Innovasjonspris i 2012 for nettopp Psykologisk førstehjelp.

 

Fakta om Forsker Grand Prix

  • Hovedformålet er å gi forskningsformidling høyere prestisje og mer oppmerksomhet, og samtidig å bidra til å synliggjøre bredden i norsk forskning på ph.d.-nivå.

  • Ti doktorgradskandidater får i en innledende runde fire minutter hver til å presentere sin forskning foran et dommerpanel og publikum. Presentasjonene bedømmes ut fra fremførelse, struktur og innhold.

  • Publikum avgir først sine stemmer med mentometerknapper. Deretter gir tre dommere (fra akademia, journalistikk/media og scenekunst) sine poeng med utgangspunkt i sine respektive fagfelt. 

  • Fire av kandidatene går videre til en finale, hvor de får seks minutter hver til å fordype eller utvide sin presentasjon. Vinneren blir premiert. Etter at de regionale konkurransene er avholdt, arrangerer Forskningsrådet en nasjonal finale etter samme modell.
    Kilde: Forskningsdagene i Bergen.


21. september 2015 08:37

Personer involvert