Viderefører etterutdanningstilbudet i musikkterapi, rus og psykisk helse

Med støtte fra Helsedirektoratet har GAMUT utviklet en etterutdanning for musikkterapeuter innen rus og psykisk helse. Helsedirektoratet har nå har innvilget tilskudd til prosjektet for ett år til.


Av Rune Rolvsjord

 

musikketeraputer på etterudtanning i musikkterapi, rus og psykisk helse
Våren 2015 utviklet GAMUT et etterutdanningstilbudet for musikkterapeuter musikkterapeuter som arbeider med eller ønsker å arbeide med mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, i kommunale tjenester eller i spesialisthelsetjenesten. Tilbudet ble utviklet med støtte fra Helsedirektoratet. Foto:Rune Rolvsjord.

GAMUT engasjerer musikkterapeut/førsteamanuensis Hans Petter Solli i ei deltidsstilling for å koordinere arbeidet, og det gode samarbeidet med RKBU Vest i Uni Research Helse vil også bli videreført.

I pilotprosjektet gjennomført sist år ble det både utviklet et helt nytt videreutdanningstilbud for musikkterapeuter og en kurspakke for ledere og fagpersoner. Begge disse aktivitetene vil nå bli videreført og videreutviklet.

- Dette er ei svært kjærkomen tildeling, seier forskingsleiar for GAMUT, Brynjulf Stige. -Etter tilrådinga av musikkterapi i den nasjonale faglege retningslinja for behandling av personar med psykose i 2013 og i høyringsversjonen for den komande retningslinja for behandling av personar med rusproblem og avhengigheit, er det behov for å byggje meir spesialisert kompetanse hjå musikkterapeutane og for å informere om faget og profesjonen.


8. september 2015 13:43