Sammenheng mellom søvn og psykisk helse allerede de første leveårene

Kort søvnlengde og nattlige oppvåkninger skjer oftest blant barn med høy grad av sosiale og emosjonelle vansker, viser ny studie. 


Av Veronica Helle

Nattlige oppvåkninger er hyppig hos toåringer. Mer enn halvparten av barna i studien våknet 1-2 ganger hver natt, 7 prosent var våken tre ganger eller mer. 

Kort søvnlengde og nattlige oppvåkninger var hyppigst hos barn med høy grad av sosiale og emosjonelle vansker.

Eksempelvis var det fem ganger så høy sannsynlighet for at barn som sov mindre enn elleve timer per natt hadde vansker med sosial og emosjonell fungering.

Ny studie viser at søvn og psykisk helse er nært forbundet allerede de første leveårene.  Illustrasjonsfoto: Colourbox

 

Tidligere forskning har vist at søvnvansker og kort søvnlengde henger tett sammen med psykiske vansker hos barn og ungdom.

- Vi har til nå visst mindre om denne sammenhengen er til stede allerede de første leveårene. Med denne nye kunnskapen kan det være nyttig å inkludere en bred kartlegging av både søvn og emosjonell regulering, når barnet har vansker på et av disse områdene, sier Mari Hysing, forsker ved RKBU Vest.

Forskere har undersøkt to år gamle barn basert på informasjon fra 4662 mødre som deltok i AHUS-studien (Akershus Birth Cohort).

Artikkelen ble nylig publisert i tidsskriftet ”Infant Behavior and Development”.

Prosjektet er et samarbeid mellom Uni Research Helse, Folkehelseinstituttet og Akershus universitetssykehus.  

Les om prosjektet: Søvn og psykisk helse hos små barn

Kilde:

Pediatric sleep problems and social-emotional problems. A population-based study


11. januar 2016 13:48

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:16:09