B12 og folsyre bedrer utvikling hos småbarn i utviklingsland

Barna som fikk vitamin B12 og folsyre daglig i seks måneder hadde bedre grovmotoriske ferdigheter og problemløsningsevner sammenlignet med barna som fikk placebo.

Dette viser en studie der 422 barn i New Delhi, India, i alderen 6 til 30 måneder fikk tilskudd med vitamin B12 og/eller folsyre eller placebo i seks måneder.

Barna som fikk tilskudd av B12 og folsyre hadde bedre grovmotoriske ferdigheter og problemløsningsevner. Illustrasjonsfoto: Colourbox

De barna som i utgangspunktet var underernærte og hadde tegn på vitamin B12-mangel hadde best effekt av tilskudd i form av bedre utviklingsskårer.

Ingrid Kvestad disputerer på temaet tirsdag 26. januar

Resultatene viser at vitamin B12 og folat er betydningsfulle næringsstoff for å sikre optimal utvikling hos småbarn, og at mangel på disse kan være en risiko for skjevutvikling.

Mangel på vitamin B12 er utbredt over hele verden, særlig hos de som spiser lite kjøtt. Dårlig ernæring og høy forekomst av infeksjoner i tidlig alder er utbredt i lavinntektsland, og representerer viktige risikofaktorer for dårlig utvikling.

Ulike tiltak
For å bedre situasjonen til fattige barn i lavinntekstland, må en tenke bredt og sette inn ulike tiltak. Å sikre god ernæring og forebygge infeksjoner hos barn tidlig er avgjørende. Samtidig må en jobbe for å styrke deres psykososiale omgivelser. Slike tiltak vil ha en rekke positive konsekvenser både på kort og lang sikt. Barna vil få sjanse til å utvikle seg og få bedre utbytte av skolegang og på lengre sikt kunne bryte ut av fattigdom.

 

Kilde: UiB


21. januar 2016 12:09

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:16:26