Forskningsgruppen Teknologi for Praksis er del av nytt forskningssenter

Kunnskapsdepartementet utlyste i fjor midler til et senter for læringsanalyse. Forskningsleder ved Teknologi for Praksis, Prof. Barbara Wasson, med støtte fra flere aktører ved UiB, vant søknadsrunden.


Av Rune Rolvsjord

Kunnskapsdepartementet utlyste i fjor midler for oppstart av et nytt senter for læringsanalyse.  Forskningsleder ved Teknologi for Praksis, Prof. Barbara Wasson, med støtte fra flere aktører ved Universitet i Bergen, vant søknadsrunden.

Slate
Både forskningsgruppen Teknologi for Praksis, Uni Research Helse og avdelingen Uni Research Computing er aktive samarbeidspartnere i det nyopprettede senteret, Centre for the Science of Learning and Technology.

Barbara Wasson er senterleder for det nyopprettede senteret, Centre for the Science of Learning and Technology (SLATE).

Det ble en tøff nasjonal konkurranse om å få tildelt senteret, som er finansiert av Kunnskapsdepartementet og UiB.  Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen er vertsfakultet.

Læringsanalyse handler om å samle informasjon om læring ved bruk av teknologi, og hvordan slik informasjon kan analyseres og synliggjøres for å tas i bruk av elever , lærere , institusjoner og samfunn.

Ledende internasjonale forskningsmiljøer innen læringsanalyse bygger på en rekke  faglige disipliner med sterk pedagogisk kompetanse, utdanningsforskningskompetanse og spesialisert kompetanse fra disipliner som informasjonsteknologi, informatikk, psykologi og statistikk.

Det langsiktige målet er at SLATE skal utvikle seg til et bredt forskningsmiljø ved å involvere et stort spekter av relevante disipliner som kognitiv psykologi, utviklingspsykologi og nevrovitenskap .

SLATE Symposium 9. juni

Det vil bli holdt en åpningskonferanse for SLATE i universitetetsaulaen den 9. juni. Statssekretær Bjørn Haugstad vil være til stede på åpningen.

 SLATEs styre - faste medlemmer

  • Dekan Jarle Eid, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Viserektor Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen
  • Dekan Knut Helland, Universitet i Bergen
  • Student Tina Oftedal, Universitetet i Bergen
  • Forskningsdirektør Reidar Jacobsen, Uni Research Helse
  • Rektor Lin Holvik, Årstad videregående skole

 


21. april 2016 13:52

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:16:39