Musikkterapi og demens på Festspillene

Musikk er ikke bare et hyggelig tidsfordriv, musikk er også en viktig helseressurs for eldre. Under Festspillene i Bergen kan du lære mer om hvordan.


Av Rune Rolvsjord

 

Med støtte fra GC Rieber Fondene, er musikkterapi og demens et tema på Festspillene. Hanne Mette Ridder og Brynjulf Stige lanserer boken "Musikkterapi og eldrehelse" under Festspillene 2016. Boken de har redigert viser hvorfor og hvordan musikk kan være en helseressurs for eldre og i arbeidet med eldre. Her er de avbildet på GAMUT sitt arrangement under fjorårets Festspill.

Onsdag  1. juni kl 17.00, på Christie Kafé, er det lansering av boken "Musikkterapi og eldrehelse. " Brynjulf Stige fra GAMUT og Hanne Mette Ridder er redaktører for boken. Nestor i norsk forsking på aldring og helse, Knut Engedal holder miniforedrag. 

Utgangspunktet for arrangementet er boken "Musikkterapi og eldrehelse" redigert av Brynjulf Stige og Hanne Mette Ridder.  I boken viser de hvorfor og hvordan musikk kan være en helseressurs for eldre og i arbeidet med eldre.

Noen som vet å utnytte musikken er Førde seniorkor. De tar turen fra Førde til Bergen og vil stå for det musikalske bidragene.

Seniorkoret i Førde
Førde seniorkor startet opp i 2008 og drives av Førde kulturskule i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Koret tar turen fra Førde til Bergen for å være med på Festspillene. Bruremarsj frå Lødingen, (H. Sivertsen M/Tradisjonell), Hymne (J. Sande,S. E Vaksdal) og Når fjordene blåner (A. Paulsen) står på reportoiret på boklanseringen 2. juni.

Musikk som verktøy for de pårørende

I forlengingen av boklanseringen blir det kl. 18.00- 19.30 et gratisarraangement i Universitetsaulaen med tema "Å leve med demens - som pårørende."

Her presenteres ulike innfallsvinkler og verktøy til pårørende av mennesker med demens.

Bente Bratlund og Karl Seglem bidrar med diktlesning og musikk. Sverre Chr. Wilhelmsen leder samtalen der også sykepleierforsker Eva Gjengedal og musikkterapeut Solgunn Knardal deltar. 

Sanger fra barndommen

Dagen etter, torsdag 2. juni, arrangerer Festspillene konsert spesielt spesielt tilrettelagt for mennesker med demens og deres pårørende.

I konserten «Sanger fra smitt og smau» formidler Helge Jordal kjente og kjære bergensssanger. Konserten er gratis men merk at alle må ha plassbillett, se Festsillenes egne sider.

 

Arrangementene er kommet i stand i nært samarbeid med GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforskning.

 


24. mai 2016 11:59

Personer involvert

cp: 2018-05-22 00:18:05