Musikkterapeuter oppdaterer seg på rus og psykisk helse

Kunnskapsgrunnlaget for bruk av musikkterapi innen rus og psykisk helse blir stadig større. Snart har 20 nye studenter tatt GAMUT sin etterutdanning på temaet.


Av Rune Rolvsjord

Både rus og psykisk helse er to felt hvor det har skjedd mye i de siste årene med tanke på kunnskapsutviklingen. Det har blant annet resultert i to nye retningslinjer fra Helsedirektoratet som anbefaler bruk av musikkterapi.

Retningslinjene skaper etterspørsel etter musikkterapeuter med kompetanse innen feltet. GAMUT, Uni Research Helse, tilbyr derfor, i samarbeid med Griegakademiet, Universitet i Bergen og RKBU Vest, Uni Research Helse, en etterutdanning i musikkterapi, psykisk helse og rus.

Claire Ghetti gjør seg klar for å undervise på etterutdanningen i musikkterapi, rus og psykisk helse.
Claire Ghetti , GAMUT, Universitet i Bergen, er en av de som underviser på etterutdanningen. Her gjør hun seg klar til å snakke om henvisning, kartlegging og evaluering.

Etterutdanningen gir deltakerne kunnskap om den siste utviklingen innen musikkterapeutisk forskning og teori innen psykisk helse- og rusfeltet.

Deltakerne får også praktisk kunnskap om hvordan en kan ta i bruk musikkterapi i ulike behandlingssystemer og i ulike faser i behandlingskjeden.

Sigrid Sandkjær og Tora Söderstrom Gaden
Sigrid Sandkjær i samtale med Tora Söderstrom Gaden. Söderstrom Gaden skal holde en workshop for deltakerne om bruk av rap og hip-hop i musikkterapien.

En av deltakerne på årets etterutdanning er Sigrid Sandkjær. Hun er musikkterapeut på psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg sykehus og har i flere år jobbet innen feltet psykisk helse. 

– Jeg trengte faglig påfyll og er nysgjerrig på hva som rører seg i feltet. Spesielt er jeg opptatt hva den nyeste forskningen sier om evidens, sier Sigrid .

Etterutdanningen består av to samlinger på til sammen fem dager med forelesninger og workshop.

Mellom samlingene er deltakerne inndelt i veiledningsgrupper hvor de deler egne erfaringer og sammen med gruppeleder diskuterer de faglige artikler. – Veiledningssamtalene er veldig nyttige, der gir vi hverandre faglig påfyll, sier Sigrid.

Etterutdanningen legger vekt på en tverrfaglig tilnærming ved å bruke forelesere fra ulike fag som jobber i feltet.

Miriam Segal
Miriam Segal er klar for en ny dag med faglig påfyll som hun kan bruke i sin praksis som musikkterapeut.

Miriam Segal, musikkterapeut, driver sin egen psykoterapeutiske praksis i Oslo. I sin praksis møter hun folk i alle aldre og med ulike utfordringer, også innen rus og psykisk helse.

Fra første samlingen trekker Miriam Segal særlig fram presentasjonen for verktøy for å vurdere hva som fungerer best for den enkelte. – jeg er ikke så veldig teknisk av meg, derfor var workshopen med elektronisk musikk spesielt nyttig. Ikke minst for å se hva slags verktøy han brukte, forteller Miriam.

Sigrid og Miriam er en del av det andre kullet som nå får denne etterutdanningen. Etterutdanningen er et samarbeid mellom GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (Uni Research Helse), RKBU – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (Uni Research Helse) og Griegakademiet – Institutt for musikk (Universitetet i Bergen).

Utdanningen er finansiert med implementeringsmidler fra Helsedirektoratet.

Kursansvarlig Hans Petter Solli håper de får mulighet til å tilby etterutdanningen i musikkterapi, psykisk helse og rus også neste år.


26. mai 2016 15:18

cp: 2019-12-04 11:16:43