Forventninger påvirker helse og sykefravær

Forventninger og oppfatninger om ryggplager spiller en viktig rolle for arbeidstakeres helse. Tiltak rettet mot disse faktorene kan bidra til bedre helse, økt mestring og arbeidsdeltakelse. 


Av Hanne Fosheim og Rune Rolvsjord

Elektriker med stige. Illustrasjonsbilde: Snedig design
Forventninger og oppfatninger om egne ryggplager spiller en viktig rolle for arbeidstakeres helse. (Illustrasjonsbilde: Uni Research Helse/Snedig Design)


Det viser den nye doktoravhandlingen til Eline Ree i Uni Research Helse. Målet med avhandlingen er å forstå hvordan arbeidstakeres forventninger og oppfatninger om ryggplager påvirker deres helse, og hvordan det påvirker effekten av sykefraværstiltak.

Avhandlingen viser at forventninger og oppfatninger om ryggplager spiller en viktig rolle for arbeidstakeres helse. Tiltak rettet mot disse faktorene kan bidra til bedre helse, økt mestring og arbeidsdeltakelse.

Lav utdanning og fysisk arbeidsbelastning brukes ofte til å forklare dårlig helse. Avhandlingen viser imidlertid at hjelpeløshet og håpløshet forklarte mye av sammenhengen mellom arbeidsbelastning og helse.

For kvinner kunne sammenhengen mellom utdanning og helse forklares med at de med lavere utdanning i høyere grad opplevde hjelpeløshet og håpløshet.

Det ble videre undersøkt hvordan et poliklinisk tiltak som ga informasjon om vanlige ryggplager, bidro til å øke mestringsforventninger.

Deltakere på poliklinikken ble intervjuet om hvorfor og hvordan tiltaket bidro til at de ble værende eller returnerte til jobb. De fremhevet spesielt at tillit til foreleserne og at informasjonen ble formidlet på en forståelig måte, var viktig.

Økt smerteforståelse og visshet om at plagene ikke var tegn på alvorlig sykdom, økte deltakernes forventninger om å mestre. Det endret også deres oppfatninger av hvordan de kunne leve med ryggplager.

Avhandlingen viser også at et lavterskeltiltak på arbeidsplassen, som gikk ut på å gi informasjon om- og ufarliggjøre vanlige ryggplager, forebygget sykefravær opptil seks måneder etter tiltaket.

Målet med tiltaket var å endre arbeidstakeres negative oppfatninger om ryggplager, og øke deres positive forventninger om å kunne være i jobb på tross av plager.

Tiltaket hadde bedre effekt for de som hadde lav grad av frykt for smerter eller skade ved aktivitet, enn de med mye frykt.

Tid og sted for prøveforelesning

09.06.2016, kl.09.15. Oppgitt emne: «Hvor mange er mange nok? En redegjørelse for og diskusjon av utvalgsstrategier i ulike former for kvantitativ og kvalitativ forskning.»
Sted: Uni Research, Auditorium 1, Nygårdsporten, Nygårdsgaten 114

Tid og sted for disputas

09.06.2016, kl.10.30. Sted: Uni Research, Auditorium 1, Nygårdsporten, Nygårdsgaten 114

 

 


8. juni 2016 10:29

cp: 2018-10-23 14:15:41