Avtale om nasjonal bølgevarsling i havn

Her signerer Kystverket og Uni Research Polytec rammeavtalen om landsdekkende bølgevarsling. Den er verdt 4 millioner kroner, og omfatter blant annet varsling i skipsleder - og varsling av kryssende sjø. 


Av Andreas R. Graven

signering av avtale mellom kystverket og uni research polytec
Regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest signerte på vegne av Kystverket og finanssjef Helene Kolstø Tveito på vegne av Uni Research Polytec. (Foto: Kystverket)


Avtalen, som ble signert av partene i Hauesund torsdag 9. juni, innebærer blant annet at det langs hele norskekysten vil bli varsler tilgjengelig med oppløsning på minimum 100 meter.

Varslene tar hensyn til både bunntopografi og lokale vindforhold for å sikre god nøyaktighet.

Bølgevarslingen i skipsledene er i første rekke rettet mot hurtigbåt- og ferjetrafikk, men vil også være en nyttig tjeneste for fritidsbåter og fiskeriflåten.

‒ Siden vi laget de første skissene til hvordan vi kunne lage disse varslene, har det gått 14 år. Og siden den gang har vi fortsatt å utvikle metodikken i tett samarbeid med Kystverket, BarentsWatch og brukerne, sier oseanograf og seniorforsker Torleif Lothe i Uni Research Polytec AS.

‒ Det har resultert i at vi kan gjøre ting svært få mente var mulig da vi startet. Vi gleder oss til å vise Kystverket hva vi kan få til med disse rammene, fortsetter bølgeekspert Lothe.

Signering av avtalen skjedde i Kystverkets lokaler i Haugesund torsdag 9. juni. Regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest og finanssjef Helene Kolstø Tveito i Uni Research Polytec. (Foto: Kystverket)


Når bølgevarslingstjenesten blir landsdekkende, kan sjøfarende over hele Norge hente ut både varsel om bølgehøyder, og farlige bølger i spesielt utsatte områder. 

Kryssende bølger og varsling i skipsleder

Som en del av oppdraget skal Uni Research Polytec nettopp levere en ny type spesialvarsel for kryssende bølger i disse utpekte områdene. 

Kryssende bølger er et fenomen som kan oppstå i le av grunner. Bølger endrer retning slik at de krysser hverandre, noe som kan forårsake skader selv på større fartøy, skriver Kystverket Vest i en pressemelding.

I dag gis det bølgevarsel for kryssende bølger i tre sjøområder, Stad i Sogn og Fjordane, Hustadvika i Møre og Romsdal og Røst i Nordland. I den nye varslingstjenesten vil kryssende bølgevarsling utvides til også andre sjøområder og skipsleder som er utsatt for slike bølgefenomener.

Sikker, effektiv og miljøvennlig sjøtrafikk

Kystverket påpeker i pressmeldingen at bølgevarselet skal ivareta sikker, effektiv og miljøvennlig sjøtrafikk, og gir sjøfarende mulighet til å planlegge optimal og trygg rute på forhånd.
 

forsker torleif lothe
Bølgeekspert Torleif Lothe i Uni Research Polytec. (Foto: Andreas R. Graven)


Hurtigbåter kan for eksempel legge ruten utenom områder med store bølger for å unngå risiko og dårlig komfort for passasjerer.

‒ God og sikker bølgevarsling bidrar til å øke sikkerheten for skipstrafikken langs norskekysten. At fartøy kan planlegge sin seilas ut fra reelle bølgeforhold i sann tid og frem i tid er en ettertraktet og nyttig tjeneste for sjøfarende som seiler på kysten i all slags vær, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest i pressemeldingen.

‒ Vi har gode erfaringer med Uni Research Polytec fra tidligere samarbeid. Det at vi kombinerer vår felles kompetanse innen teknologiutvikling gir et godt grunnlag for nyttige varsler og økt sjøsikkerhet for skipsfarten, legger Hagen til.

Utpekte områder

‒  Rammeavtalen med kystverket betyr mye først og fremst for havbruksnæringen og shippingbransjen, samt turister og sjøfolk generelt. Samtidig er avtalen også viktig for oss i Uni Research Polytec.

Adm.dir Gunnar Birkeland i Uni Research Polytec,
datterselskap i Uni Research.

‒ Vi får en langsiktig kontrakt, og kan foreta viktige investeringer i infrastruktur og IT-løsninger som hever vår kompetanse ytterligere, sier administrende direktør Gunnar Birkeland i Uni Research Polytec, som er datterselskapet til Uni Research

.Kystverket publiserer i dag bølgevarsler for skipsleder basert på bølgemodeller for 13 angitte områder på norskekysten.

Innen 2017 skal bølgevarslingstjenesten bli landsdekkende med etablering av bølgevarsling i 13 nye områder, Austhavet, Nordkapp, Kvaløya, Vesterålen, Lofoten, Træna, Helgeland, Bremanger, Hordaland, Jæren, Lista, Sørlandet og Ytre-Oslofjord, skriver Kystverket.

På sikt kan også bli aktuelt å utvide bølgevarslingstjenesten til Svalbard.

Bølgemodellene skal levere varsler rutinemessig fire ganger i døgnet, med data for tre timers intervaller og 62 timer fram i tid. Bølgevarsel er i første rekke viktig på ytre deler av kysten der bølgeforhold medfører vesentlig risiko for liv og helse.

Utviklingen starter til til høsten

Når rammeavtalen er på plass skal Kystverket Vest se nærmere på hvilke områder og skipsleder som skal prioriteres først i innovasjonsprosjektet. Utviklingen av nye bølgemodeller starter opp på høsten.

Bølgevarslingstjenesten slik den er i dag, er tilgjengelig på informasjonsportalen BarentsWatch.

Uni Research Polytec har for øvrig vært leverandør av farledsvarsler siden 2003, på oppdrag fra Kystverket og BarentsWatch. 

– I praksis betyr også rammeavtalen med Kystverket at et nasjonalt senter for kystvarsling vil bli realisert hos oss, sier Gunnar Birkeland.

– Et nasjonalt senter for kystvarsling er en nødvendighet for optimal utnytting av havrommet, det gir sikker og effektiv sjøtransport og ferdsel på havet, sier bølgeekspert Lothe.

Blant samarbeidspartnerne som allerede er på plass hva gjelder den detaljerte bølgevarslingen for hele norskekysten, er Meteorologisk institutt.

– Vi har et meget godt samarbeid Meteorologisk institutt, som vi utvikler varslene i samarbeid med, sier Birkeland.

 

Fakta:

Rammeavtale om ny nasjonal bølgevarslingstjeneste inngås mellom Kystverkets Senter for los og VTS og Uni Research Polytec i Haugesund.

  • Rammeavtalen har en verdi på rundt 4 millioner kroner, avhengig av årlige bevilgninger.
  • Rammekontrakten har en varighet på to år, med opsjon på forlengelse i ytterligere to år.
  • De nye bølgevarslingsmodellene får en oppløsning på minimum 100 meter, og tar hensyn til bunntopografi og lokale vindforhold for å sikre god nøyaktighet. Bølgevarslene skal valideres i samarbeid med Meteorologisk Institutt basert på feltmålinger.
  • Kystverkets satsing på bølgevarsling tar utgangspunkt i Stortingsmeldingen «På den sikre siden – Sjøsikkerhet og oljevernberedskap».

Bølgevarslingstjenesten skal kunne videreutvikles basert på nye brukerkrav og fremtidige trender innen maritime meldingstjenester, også knyttet til e-navigasjon og maritim ITS.


9. juni 2016 12:21

Lignende nyheter

Personer involvert

cp: 2018-10-23 14:15:24