Nye værdata fra Hornøya styrker kunnskap om sjøfugl

Hornøya i Finnmark har vært et viktig sted for sjøfuglforskere over flere tiår, ikke minst for å øke kunnskapen om arten lomvi. 

Hvert år har forskere dratt til øya like øst for Vardø for å samle data om lomvien.

Denne dataserien er utvilsomt en av lengste for sjøfugl, og dataene gjør det mulig å studere hvordan kilmaet har påvirket arten, og hvordan den kan bli påvirket i fremtiden. 

Resten av denne artikkelen er bare tilgjengelig i engelsk tekst. 

 


20. juni 2016 08:30

cp: 2019-08-19 02:16:49