Diarévaksine til barn skal videreutvikles for turistmarkedet

Samme vaksine mot diaré som forskerne utvikler til barn i u-land, skal også tilrettelegges for turister.


Av Andreas R. Graven

forsker pål puntervoll
– I dette prosjektet ønsker vi å få forskjellige industripartnere på banen, ettersom vi tror at vaksinen vi utvikler for barn i utviklingsland også kan beskytte turister mot reisediaré, sier forsker Pål Puntervoll i Uni Research (Foto: Camilla Aadland).


En tildeling på 9,9 millioner kroner fra Forskningsrådets program FORNY2020 sørger for å styrke utviklingen av en diarévaksine – til to vidt forskjellige målgrupper.

Forskningen ledes av Uni Research og Universitetet i Bergen (UiB), mens Bergen Teknologioverføring (BTO) har søkt om midlene til arbeidet.

I 2009 startet forskerne arbeidet som i flere etapper er blitt videreført takket være nye midler. 

– Utvikling av nye vaksiner er et puslespill som tar tid, vi har hatt god framgang med strategien vår for å lage en vaksinekomponent. Tildelingen fra FORNY2020 øker sannsynligheten for at vi vil lykkes med å finne en god vaksinekandidat, og at en produsent om noen år kan lage den for utprøving i mennesker, sier forskningsleder Pål Puntervoll i Uni Research.

Han leder prosjektet med å utvikle en diarévaksine til småbarn. Med seg på laget har han blant annet initiativtaker og professor Halvor Sommerfelt på Senter for internasjonal helse ved UiB.

I tillegg utvikler forskere ved UiB og Haukeland universitetssykehus en modell som gjør at vaksinen kan testes ut på mennesker.

– Stort behov for vaksine

Et hovedfokus for forskerne skal fortsatt være å lage vaksine rettet mot små barn i u-land.

– Det er viktig å poengtere at u-landperspektivet fortsatt er vårt fokus. Nye beregninger viser at rundt 31 000 barn under fem år dør av diaré forårsaket av ETEC (enterotoksigene Escherichia coli) i verden hvert år.

– Men denne beregningen fanger ikke andre viktige konsekvenser av ETEC diaré, nemlig underernæring, som igjen fører til økt sjanse for farlige infeksjonssykdommer, så behovet for en vaksine er veldig stort, sier Puntervoll.

Per i dag finnes ingen gode vaksiner mot turistdiaré, og for barn er det bare de nyutviklede rotavirusvaksinene som gir delvis beskyttelse mot diaré.

– I dette prosjektet ønsker vi å få forskjellige industripartnere på banen, ettersom vi tror at vaksinen vi utvikler for barn i utviklingsland også kan beskytte turister mot reisediaré.

Forskerne og Bergen Teknologioverføring er enige om at prisingen av en framtidig vaksine skal være gradert: altså langt rimeligere til barn i u-land enn pengesterke turister.   

Selve vaksinen vil i praksis være lik, den skal gi beskyttelse mot  diare forårsaket av ETEC, som er en sykdomsfremkallende variant av E. coli-tarmbakterier, som trolig står for rundt seks av ti tilfeller av magesjau hos turister årlig.

–Den eneste vaksinen som er tilgjengelig  mot ETEC er egentlig utviklet mot kolera, koleratoksinet ligner LT-toksinet i ETEC. Men skal du virkelig lykkes, må du ha med flere av elementene enn det denne vaksinen dekker, sier Puntervoll.

– Og særlig viktig er ST-toksinet vi jobber med, som ikke gir noen naturlig immunrespons, legger han til.

Parallelle spor

Forskerne samarbeider med partnere i USA og Frankrike om to parallelle spor, to hovedkandidater til en vaksine, som har vært testet på mus og gris og som har gitt den immunresponsen de håpet på:  

–Vi gjorde en stor screening der vi jobber med ST-toksiner som vi endret egenskapene til, slik at de gir immunrespons, men ikke lenger er giftige for kroppen. Det er et stort framskritt, sier Puntervoll.

For å få immunforsvaret til å reagere til å danne antistoffer (immunrespons), må de små molekylene kobles til en bærer, fordi de er så små at de går under radaren til kroppens immunsystem.

–Å finne en slik bærer er en del av puslespillet. Her er vi på god vei, og vi skal  i tillegg løse utfordringen med at de ikke-toksiske substansene kan trigge en immunrespons mot kroppens egne hormoner, som blant annet regulerer væskebalansen. Utviklingen er positiv og jeg har stor tro på at vi skal klare å få alle brikkene i puslespillet på plass, sier Puntervoll. 

Etter å ha gått gjennom ulike nivåer av forsøk på dyr, er håpet å kunne teste diarévaksinen på mennesker om få år.


4. juli 2016 09:15

cp: 2019-12-04 11:15:56