Morsom og nyttig video om regulering av følelser

Forskere viser i ny video hvordan man kan forholde seg til barn og unge som sliter med å kontrollere sine affekter. Tematikken er relevant for alle som arbeider med barn og unge.


Av Veronica Helle

– Man kan noen ganger være usikker på hvor mye av det vi forskere publiserer som blir lest og kommer tjenestene direkte til nytte. Vi ønsker derfor å gjøre denne viktige kunnskapen lettere tilgjengelig og forståelig, sier psykolog og forsker Dag Nordanger, RKBU Vest og RVTS Vest.

Dag Nordanger, psykolog og forsker ved RKBU Vest og RVTS Vest og psykiater Anne Kristine Bergem har laget en video om aktivering og reguleringsstøtte.

Forskerne viser gjennom rollespill hva som skjer i hjernen og mellom mennesker når følelser blir aktivert. Kunnskapen som formidles kan bidra til at voksne kan gi bedre reguleringsstøtte til barn og unge som trenger det.

Denne videoen handler om praktiske konsekvenser av den kunnskapen som er formidlet i Nordanger sine tidligere videoer. At videoene har blitt så godt mottatt har oppmuntret og motivert Nordanger til å lage flere. Budskapet er forenklet, men har god faglig forankring.

Se flere videoer om tema:

 

 

 

 


18. november 2016 14:54

cp: 2019-11-20 02:15:46