Viktig med mer kunnskap om beslutningsprosessene i barnevernet

Når barnevernet blir diskutert i media eller på nærbutikken er det ofte barnevernets beslutninger det dreier seg om. I ny bok får du mer kunnskap om hva som ligger bak disse beslutningene.


Av Veronica Helle

Øivin Christiansen ved RKBU Vest er en av redaktørene av ny bok om barnevernets ulike roller, og hva som har betydning for beslutningsprosessene i barnevernssaker.

Øivin Christiansen (bilde), RKBU Vest og Bente Heggem Kojan, NTNU er redaktører for boken "Beslutninger i barnevernet".

- Oppmerksomheten er ofte enten rettet mot hva som kommer inn til barnevernet; hva barnevernet skal bry seg med, eller hva som blir resultatet for barna og familiene det dreier seg om; hva barnevernet til syvende og sist gjør. I denne boka ser vi særlig på det som skjer mellom disse ytterpunktene. Det dreier seg ofte om komplekse prosesser der teoretisk kunnskap, jus, normer og organisatoriske rammer spiller inn. Men det dreier seg også om hva som skjer i kontakten mellom barnevernsarbeideren og barna og foreldrene når noe av det mest sårbare i deres liv står på spill, forteller Christiansen.

I boken formidles nyere norsk forskning om barnevernets beslutningsprosesser slik at den både bidrar til bedre forståelse av den praksis som foregår, og til å utvikle praksisen i riktig retning.

- Vi tror at barnevernet kan bli bedre og mer effektivt av å lære mer om ulike sider ved beslutningsprosessene, skriver redaktørene i forordet.


24. november 2016 13:40

Personer involvert

cp: 2019-09-22 14:15:50