Ny forskningsdirektør i Uni Research Helse

Ingvild Eide Graff er ansatt som forskningsdirektør i Uni Research Helse. Hun kommer fra en tilsvarende direktørstilling i NIFES, med ansvar for forskning på sjømattrygghet og helseeffekter av sjømat.


Av Andreas R. Graven

forskningsdirektør ingvild eide graff
Ingvild Eide Graff tar over som forskningsdirektør i Uni Research Helse. (Foto: NIFES) 


Eide Graff begynner i sin nye jobb i Uni Research 1. mars 2017.

–Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgavene. Uni Research har et tydelig samfunnsoppdrag, og utfører forskning som har stor betydning for både det enkelte menneske og for samfunnet, sier Graff.

Av faglig bakgrunn har Ingvild Eide Graff doktorgrad i ernæring i 2002, og hun fikk professorkompetanse tidligere i år.

Når Graff nå tar steget ut av sjømatforskningen, trer hun inn i helseavdelingen til et av landets største forskningsinstitutter.

Avdelingen hun blir øverste sjef for har nær 130 forskere og administrativt ansatte per november 2016. Uni Research Helse inkluderer flere kompetansesentre, samt bred forskningsaktivitet på mange fagområder som omfatter helse, livsstil og arbeid.

Eksempler på dette er forskning på sykefravær og utstøting fra arbeidslivet, barn og unges psykiske helse, søvn, musikkterapi og legevaktmedisin.

– På mange måter en drømmejobb

– Dette er på mange måter en drømmejobb for meg. Jeg kommer til et forskningsinstitutt der jeg kan lære noe nytt hver dag, der de ansatte har høy kompetanse.

– Jeg ser fram til å få det beste ut medarbeiderne. Og så håper jeg at mine erfaringer fra ledelse, forskning og kommunikasjon kan komme til nytte etter hvert, sier Graff.

Ikke minst ser Graff fram til å bli kjent med alle folkene i Uni Research.

– Fra samarbeidsprosjekter med RKBU Vest kjenner jeg kanskje 15 personer i Uni Research Helse, nå vil jeg raskt bli kjent med de resterende 115 i avdelingen - så fort som mulig, sier hun.

Ser fram til samarbeidet

Administrerende direktør Aina Berg sier seg svært godt fornøyd med å få Ingvild Eide Graff med på laget i Uni Research.

– Vi har hatt en grundig ansettelsesprosess, og jeg er trygg på at vi i Ingvild får en forskningsdirektør som vil videreutvikle avdelingen faglig og strategisk, sier Berg.

– Ingvild har lang erfaring fra instituttsektoren, hun er faglig dyktig, viser stort engasjement og har et herlig humør. Jeg ser virkelig fram til å samarbeide med henne, legger Aina Berg til.


5. desember 2016 11:13

cp: 2019-09-23 14:17:35