Minst fornøyd med legevakten

Pasienter blir stadig mer fornøyd med sykehusene, mens tilfredshet ved legevakten har stupt siden i fjor.


Av Marie Louise Ljones

Legevakten kommer dårlig ut

Årets EPSI-undersøkelse av helsetjenester slår dårlig ut for norske legevakter. Et panel bestående av 438 brukere i alderen 18 til 79 har gitt sin stemme og vurdert tilfredshet ved norske sykehus, fastleger, tannleger og legevakt.

Selv om tilfredsheten med helsetjenestene i Norge generelt holder seg på et relativt høyt nivå, er forskjellene mellom de enkelte instansene merkbart til stede.

Pasientluke ved legevakt
Ventetiden kan bli lang ved norske legevakter. Foto: Tone Morken

Føler seg dårligere ivaretatt ved legevakten

I 2015 var tilfredsheten ved legevakten og fastlegen så og si identisk. 2016-undersøkelsen viser at fastlegene holder samme nivå som i fjor, mens legevakten har stupt på barometeret. Data fra 2016 viser at pasienter føler seg dårligere ivaretatt og savner informasjon ved norske legevakter. Legevakten scorer også dårligere på ventetid, behandling og faglig kompetanse.  

Undersøkelsen indikerer en legevakttjeneste med et svakt forhold mellom kunde og tilbyder.

Tannlegen er suveren vinner, men sykehusene har størst fremgang

Aller best ut kommer tannlegen som nok en gang scorer høyest på kundetilfredshet, og pilen peker fortsatt oppover. Vi anser kvaliteten høy både innenfor behandling, faglig kompetanse og ivaretakelse som igjen bidrar til sterke kunderelasjoner.

Sykehusene kan vise til størst fremgang, og tilfredsheten ligger betraktelig høyere enn bunnåret 2013. Pasientene føler at de blir stadig bedre ivaretatt og at de får den informasjonen de har krav på. Selv om ventetiden fortsatt er det svakeste punket, har dette bedret seg noe fra i fjor.

Link til EPSI-undersøkelsen finner du her.


9. desember 2016 12:26

cp: 2019-12-04 11:16:07