Ledig stilling som postdoktor

Ledig 100 % stilling (midlertidig) som postdoktor knyttet til prosjektet Koordinering, kapasitet og legitimitet: Klimaendringer, innvandring og politi (COCAL).  


Av Hilde Kjerland

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom DEMOS-programmet for perioden 2016-2019. Postdoktorstillingen er en åremålsstilling. Åremålsperioden er 2 år.

COCAL undersøker styringskapasitet og styringslegitimitet for håndtering av såkalte «wicked problems» med oppmerksomhet om tre politikkområder: klimaendringer, innvandring og politiet. Prosjektet skal undersøke samordning av offentlige ressurser, beslutningssystemer og styringsverktøy samt oppfatninger, holdninger og tillit til myndighetenes verktøy og virkemidler. Et viktig utgangspunkt er at institusjonelle og organisatoriske særtrekk har betydning for samordningspraksiser, samtidig som det betyr noe hvilken tillit befolkningen har til disse. Prosjektet er komparativt og vil sammenlikne politikkområder og land, med hovedoppmerksomhet om Norge og Sverige. Les nærmere om prosjektet her.

Det forventes aktiv deltakelse i utvikling og administrasjon av prosjektet, i tillegg til datainnsamling og analyse. Søkere må gjøre seg kjent med prosjektbeskrivelsen og utarbeide en egen prosjektskisse på 2-3 sider som skal utdype hvordan postdoktordelen av prosjektet kan utformes.

Søkere må ha doktorgrad innenfor statsvitenskap eller annet relevant fag, eller ha levert doktoravhandling til vurdering innen samme fag innen søknadsfristen er ute. Det er en forutsetning at avhandlingen er godkjent før tilsetting kan skje. Søkere må ha kunnskap om forskning om offentlig forvaltning, organisering og styring.

Vi søker etter en engasjert person som kan arbeide selvstendig, men også inngå som del av et tverrfaglig team. Det kreves gode kunnskaper i akademisk engelsk, både muntlig og skriftlig. Arbeidssted er Bergen.

Begynnerlønn som postdoktor følger statens lønnsregulativ med lønnsspenn 489.300,- kr. – 516.000,- kr. Uni Research har tegnet personalforsikring for sine ansatte.

Prosjektbeskrivelse og utfyllende opplysninger om prosjektet og stillingen kan fås ved henvendelse til: Prosjektleder Lise Hellebø Rykkja, tlf. 55 58 97 75 / e-post lise.rykkja@uni.no eller personal- og administrasjonsleder Renate S. Lien, tlf. 55 58 38 62 / e-post renate.lien@uni.no.

Søknad sendes elektronisk via denne nettsiden.

Søknad må inneholde: Søknadsbrev, prosjektskisse, CV, fullstendig publikasjonsliste, vitnemål og attester.

Søknadsfrist 16.01.2017

(ill. Colourbox)


13. desember 2016 09:08

cp: 2018-05-25 08:15:47