Det enkleste er ofte det beste

Kortvarig behandling i form av grundig medisinsk sjekk og råd om fysisk aktivitet hjelper pasienter med langvarige ryggplager tilbake til jobb.

 

Illustrasjon: mann tar seg til ryggen
Muskel- og skjelettlidelser står for 40 % av langtidssykefraværet i Norge med korsryggsmerter som den hyppigste brukte diagnosen. Illustrasjonsbilde: colourbox.com.

I følge arbeids- og velferdsdirektør i NAV, Sigrun Vågeng, kommer halvparten av de som er sykmeldt i mer enn 8 uker ikke tilbake til jobb.

Tall fra en ny studie fra Uni Research Helse er derfor oppmuntrende.  Hele 60% av de deltakerne som fikk en kort behandling av spesialist i fysikalsk medisin og oppfølging av fysioterapeut var tilbake i jobb et år senere. 

Alle deltakerne hadde langvarige ryggplager, i snitt har de hatt ryggplager i 10-12 år. De hadde vært sykmeldt i 2-10 måneder når behandlingen startet. 

De fleste av de som kom tilbake i jobb, var tilbake allerede 3-4 måneder etter behandlingen.

Behandlingen de fikk, Brief Intervention, består først av en time hos spesialist. Spesialisten foretar en grundig medisinsk sjekk av ryggen for å utelukke alvorlig sykdom eller skade. Uspesifikke ryggsmerter forklares og ufarliggjøres, og pasientene oppmuntres til å gjenoppta fysisk aktivitet og arbeid. En fysioterapeut følger så opp med råd og veiledning.

Denne behandlingen er tidligere godt dokumentert og har god effekt for de fleste. Dette bekreftes i studien fra Uni Research Helse. 

Men selv med Brief Intervention er det noen som ikke blir hjulpet. 

I undersøkelsen fikk derfor en del av personene et tilbud om en ytterligere behandling utover Brief Intervention. Deltakerne ble tilfeldig fordelt til samtaleterapi, kosttilskudd i form av selolje, kostilskudd i form soyaolje eller ingen videre behandling.

Kognitiv terapi i form av samtaleterapi ble valgt fordi det er en anbefalt behandling, men lite forskning har dokumentert at det har effekt på arbeidsdeltakelse.

Mindre pilotstudier har tidligere vist lovende resultatet ved bruk av selolje, men det har tidligere ikke vært utført randomiserte kontrollerte studier på bruk av selolje for ryggplager.

Resultatet fra Uni Research sin undersøkelse viser at ingen av tilleggsbehandlingene hadde noen effekt med tanke på sykefraværet, heller tvert i mot.

Andelen av de som gikk tilbake i jobb var like høy enten de fikk samtaleterapi eller kosttilskudd. Rundt halvparten var tilbake i jobb et år etter behandlingene startet.

I gruppen som ikke fikk ytterligere behandling var 60% av deltakerne tilbake i jobb.

Spørsmålet videre er hva som skal til for å hjelpe de som ikke blir hjulpet med Brief Interventions? Forskerne er derfor i gang med å finne ut hva som kjennetegner de som ikke blir hjulpet av Brief Intervention.

Artikkelen er publisert i Spine 41(20), 1557-1564.
 

Les mer om Ryggstudien CINS

 


19. desember 2016 15:29

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:15:58