Undersøker betydning av perfeksjonisme for psykisk helse

Forskere skal undersøke hvilken betydning perfeksjonistiske trekk har for psykisk helse blant barn og unge.

Kravene til prestasjoner på ulike arenaer synes å ha blitt strengere i det moderne samfunnet. Likevel er det begrenset forskningsbasert kunnskap om hvilken betydning perfeksjonistiske trekk har for psykisk helse blant barn og unge.

Det er behov for mer kunnskap om betydningen av perfeksjonistiske trekk for psykisk helse blant barn og unge. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskere skal derfor undersøke perfeksjonisme blant barn og unge i alderen 11-19 år i sammenheng med skolefungering, spisevansker, psykisk helse og bruk av helsetjenester.

- Vi vil undersøke hvordan dimensjoner av perfeksjonisme er fordelt blant jenter og gutter, og hvorvidt perfeksjonistiske trekk i tidlig ungdomstid kan forutsi senere psykiske vansker, sier Liv Sand, forsker ved RKBU Vest.

I tillegg til å undersøke hvordan jenter og gutter forholder seg til prestasjoner fra barndom til ungdomstid, vil forskerne undersøke i hvilken grad unge med perfeksjonistiske trekk fanges opp av hjelpeapparatet.

- Perfeksjonistiske trekk ser ut til å være forbundet med hevet terskel for å søke hjelp. Vi ønsker derfor også å kartlegge i hvilken grad ungdommer som har rapportert perfeksjonistiske trekk har fått andre kliniske diagnoser og oppfølging fra spesialisthelsetjenesten i Helse Vest, forteller Liv Sand.

Ny kunnskap om disse forholdene vil kunne formidles til skoleverk og hjelpetilbud for barn og unge for å videreutvikle kliniske tiltak for perfeksjonisme. I arbeidet med implementering vil prosjektet også fremme samhandling mellom helsetjenester på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten.

«Prosjekt Perfekt» er tilknyttet RKBU Vest, Uni Research Helse, og BUPA Stavanger, SUS. Perfeksjonisme og psykisk helse er rapportert fra både foreldre og barnet selv på gjentatte tidspunkt i det longitudinelle, populasjonsbaserte studiet Barn i Bergen. Prosjekt perfekt skal bruke datasett fra Barn i Bergen-studiet samlet inn i 2006 og 2012. Informasjon om skolefungering og helsetjenester vil også basere seg på registerdata fra henholdsvis Vigo-databasen og Norsk Pasientregister. Liv Sand har fått innvilget postdok i Helse Vest med sitt Prosjekt Perfekt. 

Les mer om prosjektet


20. desember 2016 09:24

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:15:37