Starter 2017 med nye tverrfaglige samarbeid

De gransker eldgammelt DNA for å kartlegge variasjoner i sjøis. De undersøker skjulte kostnader for klima og samfunnet ved skogplanting. 
 


Av Andreas R. Graven

Stijn De Schepper i Uni Research Klima er klar til å se nærmere på DNA fra sjøis, for å kunne si mer om variasjoner i arktisk sjøis i fortiden - og fremtiden. (Foto: Andreas R. Graven)Dette er kort fortalt essensen av to prosjekter som forskere i Uni Research nå har fått støtte til, gjennom Forskningsrådets program, KLIMAFORSK.

I dette programmet utføres forskning på hvordan Norge skal omstille seg til et bærekraftig lavutslippssamfunn, og det er også en andel av såkalt fri klimaforskning.

Etter gjennomslaget i desembertildelingen, kan klimaforskere i Uni Research gå sammen med samfunnsforskere og miljøforskere i selskapet for å finne svar – og utvikle nye samarbeid.

– Dette er nettopp en av styrkene til Uni Research, at vi har stor faglig bredde og kan sette sammen veldig kunnskapsrike team fra mange forskjellige fagfelt, sier administrerende direktør Aina M. Berg.

Påvirkninger på klima og samfunn

Forsker Hanna Lee i Uni Research Klima leder skogplanting-prosjektet.

forsker hanna lee
Hanna Lee, Uni Resesarch Klima (Foto: Bjerknessenteret)

Sammen med forskere fra Uni Research Rokkansenteret, Statistisk sentralbyrå, Universitetet i Bergen og Møreforskning analyseres direkte og indirekte påvirkninger skogplantingen har på både klima - og de økologiske og samfunnsmessige virkningene med eller uten aktiv skogforvaltning.

Mer om KLIMAFORSK-tildelingene her

Forskerne skal se på disse spørsmålene i lys av ulik landarealbruk. Fra Uni Research Rokkansenteret deltar Endre Tvinnereim, i tillegg til at en postdoktor-stilling derfra skal inkluderes.

– Funn fra dette prosjektet kan påvirke kunnskapsgrunnlaget for politikkutformingen direkte, sier Hanna Lee.

Leder for DNA-prosjektet er Stijn De Schepper i Uni Research Klima. Her skal DNA-sekvenser fra arktiske sedimentkjerner undersøkes.

Dette gjør forskerne for å bestemme sjøisutbredelsen i Arktis, og biologisk mangfold knyttet til sjøis over titusener av år, inkludert perioder med raske og store klimaendringer, trolig representativt for perioden vi er inne i nå.

– Dette er et veldig spennende prosjekt med en ny metodikk for sjøisforskning. Vi vil dra nytte av erfaringene og samarbeidet vi allerede har med forskere i det internasjonale storprosjektet Ice2Ice, men i hovedsak er dette et Uni Research-prosjekt, forteller Stijn De Schepper.
 

Sjøis i Arktis. (illustrasjonsfoto: Colourbox)


Fra Uni Research Miljø er både forsker Jessica Louise Ray, samt Christofer Troedsson og Katrine Sandnes-Skaar involvert i DNA-prosjektet.

– Sjøis seiler opp som kanskje den viktigste variabel som styrer klima på den nordlige halvkule, derfor er det viktig å kartlegge forekomster av sjøis langt tilbake i tid, supplerer forskningsdirektør Trond Dokken i Uni Research Klima.

Undersøkelsene av DNA-sekvenser fra eldgamle arktiske sedimentkjerner har i tillegg til KLIMAFORSK-midler, fått AURORA-stipend, mens skog-prosjektet altså sorterer under KLIMAFORSK.

De to prosjektene har en størrelse på henholdsvis cirka 8 og 12 millioner kroner, og strekker seg over 3 og 4 år.

Uni Research Klima kan blant annet også glede seg over at Martin Miles nylig har fått tildelt Fri prosjektstøtte, såkalte FRIPRO-midler.

I prosjektet vil Miles jobbe med både forståelse og rekonstruksjon av langtidsutviklinger rundt samspillet mellom hav, is og atmosfære. Et mål er å tallfeste og forklare mellomårlige og tiårige variasjoner i det marine klima i Nord-Atlanteren, De nordiske havområder og videre inn i den arktiske delen av Atlanterhavet, skriver Bjerknessenteret.

Polytec i bølgevarslingens eliteserie

Datterselskapet til Uni Research, Haugesund-baserte Uni Research Polytec, kan på sin side glede seg over gjennomslag for prosjektet "Next Minutes Ocean and Vessel Motion Predictions for more Efficient Offshore Crane and Lifting Operations". 

En av samarbeidspartnerne er velrennomerte MIT, Massachusetts Institute of Technology i USA, som beveger seg helt i forskningsfronten innen bølgeradar.
 

Bølgeekspert Torleif Lothe er konstituert direktør i Uni Research Polytec, som er datterselskapet til Uni Research. 


– Prosjektet utløser flere millioner per år til oss de neste tre årene og også til våre partnere som inkluderer Kongsberg Seatex, Mac Gregor, Solstad, DeepOcean og Marintek, samt også våre gode venner ved MiT, sier konstituert direktør Torleif Lothe i Uni Research Polytec.

Unge forskertalenter

Av andre utmerkelser og tildelinger til enkeltforskere kan nevnes Sveinung Arnesen ved Uni Research Rokkansenteret, som har fått prosjektstøtte fra Forskningsrådets program Unge forskertalenter.

Arnesen har fått støtte til prosjektet Can Fair Decision-Making Procedures Increase the Legitimacy of Democracies? (PROLEG).

Formålet er å undersøke i hvor stor grad rettferdige beslutningsprosedyrer øker folks aksept av et utfall som ikke gikk deres vei. Arnesen er for tiden postdoktorer ved Institutt for sammenliknende politikk (UiB), men skal tilbake til fast stilling ved Uni Research Rokkansenteret høsten 2017.

Ingrid Kvestad i RKBU Vest, Uni Research Helse, fått en pris fra amerikanske Trasher Research Fund, som gir støtte til forskningsprosjekter på barnehelse, særlig til klinikknær forskning som favner bredt.

En av studiene Kvestad er med i, ser på betydningen av vitamin B12 for tidlig utvikling og vekst hos barn i Nepal, og er finansiert av Trasher.

Kvestads utmerkelse, en «Early Career Award» på 25 000 dollar, skal brukes på en studie som blant annet ser på ettervirkninger av jordskjelvet i Nepal (2015) hos barn og mødre, både med tanke på psykisk helse, praktiske utfordringene i dagliglivet og barns utvikling.

Skaper optimisme

Ellers har Uni Research CIPR har igjen hatt god uttelling i Forskningsrådets desembertildeling.

Blant innvilgede prosjekter er ett der Uni Research, NORSAR og UiB har fått støtte til å utvikle kunnskap omkring hvordan store hulrom (karst) har blitt utviklet i karbonatreservoarer. Et annet av prosjektene handler om CO2-lagring.

- Desembertildelingen ble en suksess for CIPR. Avdelingen sendte søknader med verdi av 117 millioner, og fikk uttelling på over 46 millioner, noe som skaper optimisme for tiden fremover, sier administrerende direktør Aina M. Berg i Uni Research.


21. desember 2016 13:13

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:17:04