Lite søvn påvirker skoleprestasjoner

8000 ungdommer på videregående skoler har svart på spørsmål om egne søvnvaner. Resultatet viser at kort søvnlengde og svake skolekarakterer henger sammen.


Av Rune Rolvsjord

Karakterene er best blant de som legger seg mellom ti og elleve ifølge forskerne. Karakterene blir gradvis svakere jo senere leggetiden er.

Funnene understreker viktigheten av god og nok søvn for denne aldersgruppen.

 

Forskerne har bare sett på sammenhengen mellom søvn og karakterer. Det kan derimot tenkes at de som også har lite søvn har mye fravær på skolen og derfor presterer dårlig. Likevel, også når forskerne tar høyde for dette, finner de en sterk sammenheng mellom søvn og skoleresultater.

Ungdommene har selv beskrevet sine søvnvaner og hvor lenge de sover. Denne informasjonen er så holdt sammen med elevenes gjennomsnittskarakterer. 

Studien er en del av undersøkelsen ung@hordaland. Tidligere funn fra samme undersøkelsen har pekt i samme retning, at det er en sammenheng mellom søvn og skoleprestasjoner.

Artikkelen er publisert i Journal of Sleep Research og er et samarbeid mellom Uni Research Helse,  Folkhelseinstituttet,  Ørebro Universitet og University of California, Berkeley.


4. februar 2016 22:10