Noen barn er ekstra sårbare for konsekvenser av lav familieinntekt

Barn som vokser opp i en familie med lav inntekt har mer eksternaliserende problemer.


Av Veronica Helle

Dette fant forskere da de så på sammenhengen mellom lav husholdningsinntekt og symptomer på eksternaliserende- og internaliserende problemer hos mer enn 12 000 femåringer.

Eksternaliserende problemer vises gjerne gjennom overdreven utålmodighet, motorisk uro, uoppmerksomhet og voldsom atferd, mens internaliserende problemer er kjennetegnet av engstelighet, tristhet, fryktsom og anspent atferd.

Barn som lett blir oppskaket eller triste er mer sårbare for negative konsekvenser av lav familieinntekt.
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Emosjonell reaktivitet
Videre viste studien at barn med et emosjonelt reaktivt temperament, det vil si barn som lett blir oppskaket eller triste og som lett tar til tårene, var mer sårbare for den negative påvirkningen av lav familieinntekt. Disse barna hadde høyere nivå av eksternaliserende problemer enn jevnaldrende fra en familie med samme inntektsnivå, men med lavere grad av emosjonell reaktivitet.

Artikkelen er publisert i Journal of Developmental Pediatrics, og er et samarbeid mellom forskere ved RKBU Vest, Uni Research Helse og Folkehelseinstituttet/Atferdssenteret i Oslo. Dataene er hentet fra Den norske mor og barn- studien ved Folkehelseinstituttet.

I samme utgave av tidsskriftet berømmer Professor Robert Bradley ved Texas Tech University, de norske forskerne for å utvide det tradisjonelle fattigdomsperspektivet med å inkludere temperamentsvariabler. I konklusjonen på kommentaren fra Robert Bradley skriver han: ” Examining functional relationships between elements in complex systems in a new population such as was performed in Norway can be very helpful in advancing understanding of those functional relationships. In the history of science, observed differences in findings in a new venue have sometimes led to major reconceptualizations of the relationships observed. Such advances are even more likely when researchers turn up the power and include more elements when they move to a new venue. In complex systems, little things can mean a lot.”

 

Kilde:

Bøe, Tormod; Hysing, Mari; Zachrisson, Henrik Daae
Low Family Income and Behavior Problems in Norwegian Preschoolers: Is Child Emotionality a Marker for Sensitivity of Influence?
Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 2016 - Volume 37 - Issue 3 - p 213–222

 


18. august 2016 11:53