Samler Haukelands sykehushistorie

VIDEO: Historiker Morten Hammerborg ved Uni Research Rokkansenteret skriver nå boken om Haukelands universitetssykehus sin historie. En del av boken blir naturlig nok viet Sentralblokken.
 


Av Andreas R. Graven


Den mektige sykehusbygningen midt i hjertet av Haukeland-området var landets største bygning med sine på 125 000 kvadratmeter, da den omsider stod klar for innflytting i 1983.

Hvordan kunne det ta 50 år fra den var påtenkt, til den stod ferdig?

Bare selve byggeperioden tok over ti år, og forut for den var prosessen preget av tiår med planlegging og ikke minst store uenigheter om hvem som skulle ta regningen.

Riktignok var gleden stor i 1946, da Stortinget vedtok å opprette Universitetet i Bergen, og dermed en universitetsklinikk.

Men et vedtak fra landets lovgivende forsamling var på ingen måte nok til å sparke i gang noen storstilt utbygging:

 – Det store problemet var at et universitet var Statens bord, mens sykehus var kommunens bord – og hvem skulle da betale for utbyggingen av en universitetsklinikk i et eksisterende, kommunalt sykehus? Det startet det vi kan kalle et pokerspill om Haukelands fremtid, med utgiftene til den gigantiske utbyggingen av Sentralblokken i potten, forteller Hammerborg i videoen. 
 

morten hammerborg
Forsker Morten Hammerborg. (Foto: Andreas R. Graven) – Det endte med at Bergen kastet kortene da underskuddene i sykehusdriften ble for store. Kommunen prøvde fra 1950-årene å få staten til å overta eierskapet, men det endte i stedet med at fylkeskommunen overtok ansvaret fra starten av 1970-tallet.

​ – Dette gjorde at utbyggingen endelig kunne starte, men de astronomiske utgiftene holdt på å knekke Hordaland fylkeskommunes økonomi. Det måtte en egen statlig redningspakke til for å holde skuten flytende, sier Hammerborg.

– Da sentralblokken endelig stod ferdig i 1983 så kunne man på Haukeland flytte inn i et nær perfekt sykehusbygg for en universitetsklinikk. Haukeland gikk med ett fra et virvar av utidsmessige og overfylte lokaler spredt over et stort område, til å flytte alle hovedfunksjonene inn i ett bygg. Sentralblokken har lagt grunnlaget for Haukelands store utvikling i de siste tiår, og det er nå bestemt å pusse den opp, slik at den kan gjøre tjeneneste i minst én mannsalder til, sier Hammerborg.


11. januar 2017 10:27

Personer involvert

cp: 2019-02-21 16:16:34