Ny læringsportal ved Nklm

Nklm har på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet flere nettkurs som nå er tilgjengelig på vår nye læringsportal "Oppvakt".

Akuttmedisinforskriften som trådte i kraft 1.5.2015 fastslår at lege og helsepersonell som samarbeider med lege i vakt skal ha gjennomført kurs i akuttmedisin. Spesialister i allmennmedisin har oppfylt kravet gjennom spesialistutdanningen. Det er besluttet en overgangsperiode på fem år før forskriftens krav skal være oppfylt, det vil si innen 1.5.2020.

Screen dump from the portal "Oppvakt"

 

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har laget et nettkurs i akuttmedisin på oppdrag fra Helsedirektoratet som oppfyller kompetansekravene i akuttmedisinforskriften. Nettkurset inneholder grunnleggende akuttmedisinteori tilpasset legevakt og er ment som et forkurs før deltakelse på det obligatoriske, praktiske akuttmedisinkurset for legevaktpersonell. Deler av kurset kan brukes i forbindelse med lokal akuttmedisinsk trening.


Nettkurset kan tas uten innlogging i en åpen versjon uten eksamen. For å få kursbevis ved bestått kurs må du derimot melde deg på innlogget versjon av nettkurset hvor deltakerne vil bli bedt om å betale et administrasjonsgebyr på 250 kroner. 

Nettkursene til Nklm finner du på vår nye læringsportal «Oppvakt» på kurs.uni.no

 


27. januar 2017 12:29

Personer involvert

cp: 2018-06-24 16:16:27