Møte med livets slutt i sykehjem gir turnusleger ny innsikt

Nesten halvparten av alle dødsfall i Norge skjer i sykehjem. Legeutdanningen gir lite trening i arbeid med livets slutt. Forskning viser at sykehjem kan være en god læringsarena.

Ny studie viser hvordan erfaringer i møte med livets siste tid i sykehjemmet lærer turnusleger noe om liv, død og medisinsk praksis som de ikke får i legeutdanningen. Illustrasjonsbilde: maxpixel.freegreatpicture.com

Anette Fosse er allmennlege, sykehjemslege og forsker ved og forsker ved AFE, Uni Research Helse. Sammen med kollegaer har Fosse intervjuet 14 turnusleger som jobber ved sykehjem om deres læringserfaringer fra legearbeid med livets slutt.

Turnuslegene forteller at de lærte at ro og aksept rundt døden i sykehjem kan være riktigere enn heroisk livreddende aktivitet.

De fikk nye perspektiver på hva legens rolle og oppdrag kan innebære.

Samtaler med pårørende og pasienter utvidet turnuslegenes forståelsesramme for sammenhenger og relasjoner, og ga dem trening i å snakke om vanskelige og tidvis konfliktfylte tema.

De opplevde sin rolle i sykehjemmet som blanding av novise og mester, og det var utfordrende å finne riktig balanse overfor sykepleiere som hadde varierende kompetanse.

Studien viser at målrettet praksis og tverrfaglig teamarbeid i sykehjem kan bidra til å utvikle unge legers kunnskap og kompetanse i arbeid med livets slutt, sier Anette Fosse.

Intervjuene ble gjennomført som tre fokusgruppeintervjuer.

Studien er publisert i BMC Medical Education


6. februar 2017 13:53

Personer involvert

cp: 2018-06-25 17:18:04