Nye krav til leger i kommunene

Ny forskrift skal heve kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Doctor and patient
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Krav til spesialisering for leger i kommunene

"Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten" trer i kraft 1. mars 2017 og innebærer krav om spesialisering for leger som ansettes i kommunene fra og med denne datoen. Dette gjelder også faste ansettelser ved legevakt. Det gjøres unntak for vikariat av inntil ett års varighet, og for leger som tar vakter ved siden av sin ordinære stilling.

Her finner du den nye forskriften.


 

 


24. februar 2017 12:26

cp: 2018-04-20 04:17:37