–Endring knyttet til samfunnssikkerhet er krisedrevet

Dette sier prosjektleder Per Lægreid midtveis i prosjektet “Organizing for Societal Security and Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy” (GOVCAP),

Han oppsummerer status så langt i et intervju på Norges Forskningsråds hjemmeside.

– I prosjektet så langt har vi særlig rettet oppmerksomheten mot utviklingen av samfunnssikkerhetsfeltet i Norge etter 22. juli. Vi har også sammenliknet hvordan samfunnssikkerhet og krisehåndtering foregår i andre land, sier prosjektleder Per Lægreid.

Illustrasjon: Colourbox.

Våre funn tyder også på at det ikke finnes en beste praksis, «kvikk-fix», eller universalløsning som gjelder for mange land.

Samfunnssikkerhet og krisehåndtering kan ses på som et turbulent, ustyrlig og gjenstridig problemområde hvor oppgavestrukturen og organisasjonsstrukturen ikke overlapper. Vi står overfor grenseoverskridende, komplekse politikkområder preget av usikkerhet og tvetydighet som setter grenser for hvor langt man kan komme med planlegging.

Per Lægreid har et ønske om å bidra med kunnskap som kan sette samfunnet bedre i stand til å takle slike kriser bedre om det skulle skje noe lignende.

– Vårt håp er å bidra til en bedre organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering som både tar hensyn til ulike sider ved styringskapasiteten (håndheving, samordning, regulering, analyse) og ved styringslegitimitet, tillit og oppslutning i befolkningen.

Les hele intervjuet her.

Lenke til prosjektet.

 


31. mars 2017 16:00

Personer involvert

cp: 2018-05-25 08:16:33