Allmennmedisinsk forskningsenhet viser bredde og styrke på 20th Nordic Congress of General Practice

Stor deltakelse og mange bidrag fra AFE Bergen på kongress i Reykjavik

Guri Rørtveit, professor og forsker 1, holder plenumsforedrag om usikkerhet

 

Den første nordiske kongressen i allmennmedisin ble arrangert i København i 1979. For tyvende gang møttes nordiske allmennmedisinere til kongress, denne gangen i Reykjavik på Island i juni 2017.

Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Bergen var godt representert på kongressen med 15 deltakere som til sammen gjennomførte fire symposier, ti muntlige presentasjoner og en workshop. I tillegg representerte Guri Rørtveit fra AFE og Universitetet i Bergen et av kongressens høydepunkter med plenumsforedrag om usikkerhet – «Uncertainty - at the core of general practice».

Blant AFEs forskere fikk Stein Nilsen prisen for beste presentasjon med innlegget “What happens when the doctor denies a patient´s request? A qualitative interview study among general practitioners in Norway”. 


20. juni 2017 08:15

Personer involvert

cp: 2019-09-23 16:17:23