Anbefaler WHO å gi tydelige føringer

Representanter fra RKBU Vest anbefaler Verdens helseorganisasjon (WHO) å gi tydelige føringer på bruk av forskningsbaserte tiltak.


Av Veronica Helle

Dette var ett av innspillene da Verdens helseorganisasjon nylig avholdt nordisk-baltisk konferanse i Riga om forebygging av barnemishandling.

André Baraldsnes presenterer Olweusprogrammet. Foto fra arrangøren
Bjørn Brunborg presenterer De Utrolige Årene. Foto fra arrangøren

Antimobbeprogrammet Olweusprogrammet ble presentert av André Baraldsnes, RKBU Vest og implementeringen av DUÅs programserie i Norge ble presentert av Bjørn Brunborg, UiTs implementeringsleder ved RKBU Vest. I tillegg fortalte representanter fra Latvia og Litauen som henholdsvis bruker De Utrolige Årene og Olweusprogrammet om sine erfaringer. 

Professor Frances Gardner fra Oxford University hadde også innlegg hvor hun viste til viktigheten av evidensbasert foreldreveiledning, eksempelvis De Utrolige Årene, for å forebygge vold mot barn. Videre ble det fremlagt forskning som viser at foreldreveiledningsprogrammer som er utviklet i USA og Australia har like god effekt når de benyttes i andre land og kulturer. Brunborg understreket i tillegg viktigheten av en grundig og planmessig implementering for å få optimale resultater av foreldreveiledningsprogrammer.

Må passe inn i kulturen
Viktigheten av kulturtilpasning som del av implementeringen av et program ble også påpekt av RKBU Vest.

Noen utfordringer og løsninger blir trukket frem. Foto fra arrangøren

- Man må tilpasse tiltak til kunnskap og ta hensyn til hvordan nye prosjekter passer inn i allerede eksisterende prosjekter. For å unngå misforståelser må man vite noe om barneoppdragelse i landet, forholdet mellom voksne og barn, hva skolen gjør og ikke gjør, og hva de kaller ting, sier Baraldsnes.

I tillegg til Baraldsnes og Brunborg fra RKBU Vest var Barneombudet, Helsedirektoratet, og flere internasjonale bidragsytere til stede, blant annet regjeringsrepresentanter fra Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige som beskrev hvordan de fremmer intersektorielt arbeid mot barnemishandling.

Foto fra arrangøren

Politikerne har et ansvar
- Det ligger et ansvar hos politikere og beslutningstakere på nasjonalt og lokalt nivå for å overbevise tjenestene om å benytte forskningsbaserte tiltak. I skolen er det kamp om tid, og vi vil derfor alltid komme tapende ut i forhold til det som er obligatorisk. Det er derfor ikke hensiktsmessig slik det er nå, at programtilbyderne konkurrerer om tiden til ansatte i skolen, sier André Baraldsnes.

Bidra med rådgivning
Konferansen ble avsluttet med at Baraldsnes og Brunborg fra RKBU Vest ga råd til Verdens helseorganisasjon om hvordan sette i gang tiltak. - Det er blant annet snakk om at vi kan bidra med hjelp og veiledning, og fungere som rådgivere inn mot beslutningstakere med tanke på hva som er viktig når man setter i gang, sier Baraldsnes.

Bidragsytere på WHO-konferanse i Riga 1. og 2. juni 2017. Foto fra arrangøren

 

Les mer om De Utrolige Årene

Les mer om Olweusprogrammet


23. juni 2017 09:32

Personer involvert

cp: 2019-09-23 15:17:10