Millionene ruller inn til infrastrukturprosjekter

Uni Research spiller en sentral rolle i to av forskningsprosjektene som nå får store summer av Forskningsrådet til oppgradering og utvikling for å hevde seg nasjonalt og internasjonalt. 


Av Andreas R. Graven

Forskningsdirektør Trond Dokken og administrerende direktør Aina Berg i Uni Research kan førnøyd konstatere at prosjektet Infrastructure for Norwegian Earth System modelling får støtte fra Forskningsrådet. (Foto: Andreas R. Graven)


Årets tildeling er den femte i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Det var svært hard konkurranse i denne runden, understreker Forskningsrådet. 

92 prosjekter søkte om til sammen 5,7 milliarder kroner. Forskningsrådet endte opp med å dele ut én milliard kroner til 19 av dem – til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr, databaser og e-infrastruktur.

Prosjektene som får støtte har stor betydning for næringsliv, helse, klima og fornybar energi.

Uni Research skal koordinere et av de 19 prosjektene – der det er søkt om 110 millioner fra Forskningsrådet - som vil ta klimamodelleringen til nye høyder.

Instituttet er dessuten en viktig bidragsyter i et prosjekt som skal styrke kvaliteten på primærhelsetjenesten. Dette prosjektet koordineres av Universitetet i Bergen.  

Skal utvikle den norske jordsystemmodellen

I to av prosjektene spiller altså Uni Research en sentral rolle, ikke minst i prosjektet knyttet til feltet klima og miljø, kalt Infrastructure for Norwegian Earth System modelling. Her er Uni Research koordinator, ved klimaforsker Mats Bentsen.

Med et forespurt totalbudsjett på 180 millioner (hvor partnerne stiller med 70 millioner i egenbidrag) skal Norge nå befeste sin sterke posisjon innenfor klimamodellering, og jordsystemmodellen NorESM skal oppgraderes.

De øvrige partnerne i prosjektet er Meteorologisk institutt, Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC) , Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO), Norsk Institutt for Luftforskning.

- Dette er en fantastisk nyhet, jeg sender en stor gratulasjon til våre forskere ved Uni Research Klima og Bjerknessenteret, sier administrerende direktør Aina M. Berg i Uni Research. 

Forskerne vil nå styrke en klimamodell som skal brukes både i klimaforskningen og i forvaltningen, forteller en begeistret forskningsdirektør Trond Dokken i Uni Research Klima.   

–Å få dette på plass er svært viktig for klimaforskningen ikke bare for miljøet i Bergen, men for Norge og dessuten internasjonalt. 

–Vi er veldig glade for å kunne utvikle enda bedre simuleringer av fremtidens klima. Den norske jordsystemmodellen er et viktig verktøy som har gitt Norge høy status i klimaforskningen, blant annet ved å levere modellsimuleringer som inngår som grunnlag for det internasjonale klimapanelet (IPCC) sine rapporter. Nå får vi utviklet ny funksjonalitet og forbedret oppløsning som gir håp om mer realistiske simuleringer, sier Dokken.

Viktig informasjon

Koordinator og klimaforsker Mats Bentsen i Uni Research understreker at denne tildelingen gjør det mulig å fortsette med en jordsystemmodell i Norge.

– Jeg er veldig glad for dette. Den norske jordsystemmodellen er en klimamodell som vil gi viktig informasjon til beslutningstakere og samfunnet, både i Norge og resten av verden. For nasjonale forskningsgrupper er den et viktig verktøy som bidrar sterkt til kompetansebygging innen klimaforskning, sier Bentsen, som også er tilknyttet Bjerknessenteret.

– Det er ekstremt viktig å få innvilget slike infrastrukturprosjekter, fordi det på den ene siden sikrer kvaliteten på forskningen, og på den andre siden at vi er attrraktive - og at vi lettere kan rekruttere gode forskere nasjonalt og internasjonalt, sier administrerende direktør Aina M. Berg i Uni Research.

 

Forskningsdirektør Trond Dokken og administrerende direktør Aina Berg i Uni Research. (Foto: Andreas R. Graven)


Som i tidligere utlysninger, er det et utbredt samarbeid som ligger bak prosjektene.

– Dette er åpenbart en finansieringsordning som bidrar til samarbeid i sektoren. Det er et mål at de ulike forskningsmiljøene skal jobbe mer sammen, så det er vi veldig glade for, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Kunnskapsbasen for primærhelsetjenesten

Det andre prosjektet der Uni Research har en sentral rolle, heter The Norwegian Primary Care Research Network  og koordineres av Universitetet i Bergen ved professor Guri Rørtveit – tidligere leder ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Uni Research Helse.

De øvrige partnerne i prosjektet er UiO, UiT, NTNU, UNI Research og Nasjonalt senter for e-helseforskning. 
Dette prosjektet har også en samlet størrelse på over 100 millioner kroner.

The Norwegian Primary Care Research Network ønsker å utvide kunnskapsbasen for primærhelsetjenesten, og slik også forbedre diagnostisering, behandling og prognoser for pasienter både i Norge og utlandet.

- Dette prosjektet er svært viktig for AFE ved Uni Research. Gratulerer så mye til Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB, våre forskere og de andre AFE-ene. Prosjektet gir penger til å etablere et landsdekkende, praksisbasert forskningsnettverk for primærhelsetjenesten, i første omgang via fastlegene. Det finnes ikke noe system for å knytte fastlegens pasienter til forskning i dag, sier adm. dir Aina M. Berg. 

Det innebærer en ny infrastruktur som skal gjøre det enklere for forskningsmiljøer å rekruttere flere pasienter fra primærhelsetjenesten til kliniske studier, opplyser forskningsrådet.

Infrastrukturen vil også gjøre det mulig å bruke data fra primærhelsetjenesten til forskning, sykdomsovervåking og kvalitetsforbedringer, skriver rådet i en pressemelding.

- At Forskningsrådet nå har vedtatt å støtte forskningsnettverket, vil gi en helt ny kraft til forskning på fastlegenes pasienter, sier professor Guri Rørtveit. 

Det er et stort behov for å gjøre primærhelsetjenesten mer kunnskapsbasert, påpekes det videre.

Avanserte målebøyer

Uni Research medvirker også på prosjektet  «A Norwegian Argo Infrastructure - a contribution to the European and global Argo infrastructure».

Dette koordineres av Havforskningsinstituttet, med partnerne UiB, NERSC, Meteorologisk institutt, Akvaplan NIVA, og Uni Research.

Les mer om prosjektet i denne artikkelen (Sysla.no)

– Vi holder trykket oppe i finansieringen av forskningsinfrastruktur. Dette er avgjørende investeringer for å gi næringslivet et konkurransefortrinn og for å gjøre det mulig for forskningsmiljøene å hevde seg helt i toppen internasjonalt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.


26. juni 2017 21:58

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:17:35