Historie og politikk

Hvor viktig er historie når regjeringer, stortingspolitikere og departementsbyråkrater former politikken?

Dette er utganspunktet for den ferske boken "Historie og politikk. Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945", av Teemu Sakari Ryymin (red.), som to av Rokkansenterets historikere bidrar i.

Yngve Flo har skrevet om historiebruken i kommuneinndelingsdebatten fra 1946 til 1967 i artikkelen "Kampen om å gje fortida nytt liv. Historiebruk i kommuneinndelingsdebatten 1946–1967"

Knut Grove tar for seg historiefortellingene i reformene av spesialskolevesenet 1965-1975 i artikkelen "Segregering, integrasjon og utvikling. Forteljingane om spesialskolesystemet 1965–1975"

Om boken:

Politikkutformingen skal være kunnskapsbasert, men hva slags historiekunnskap inngår i utredninger, forarbeider til lover og politiske vedtak? Hvem får fortelle historiene som former norsk politikk? Og hvilket spillerom for politikkutøvelse skaper slike fortellinger? 

I «Historie og politikk» undersøker forfatterne bruken av historie i politisk sakprosa - Norges Offentlige Utredninger, stortingsmeldinger og proposisjoner. De viser hvordan fortellinger om fortiden brukes til å konstituere politiske problemer. Og de viser hvordan disse fortellingene gir retning til politisk handling ved å gi entydige svar på hva som må gjøres for å løse problemet. 

Forfatterne gir en analyse av hvordan historien som er fortalt av byråkrater og politikere, preger politikken, men viser også hvordan politikken kan prege historikerne. Boken presenterer ny internasjonal forskning om historiebruk, og de ulike bidragene etablerer til sammen et felles begrepsapparat for å forstå politikkens fortellinger om fortiden. 

«Historie og politikk» inneholder i tillegg nye perspektiver på den norske styrings- og forvaltningspolitikken, kommunepolitikken, skolepolitikken, fiskeripolitikken, helsepolitikken, samepolitikken, klimapolitikken og ressursforvaltningspolitikken i etterkrigstiden, ved å undersøke hvilken rolle fortidsfortellinger spiller innenfor disse politikkfeltene.

Innholdsfortegnelse.

Lenke til forlaget.
 


28. juni 2017 08:48

cp: 2018-07-20 20:18:21