1 av 5 unge har angstsymptomer

22 prosent av ungdom i alderen 12-17 år er engstelige. Ungdom som har mestringstro og opplever sosial støtte rapporterer mindre engstelse.


Av Veronica Helle

Det viser en undersøkelse av angstsymptomer blant 1719 ungdommer, fra 18 ungdomsskoler i ti ulike kommuner i Norge.

Forskerne fant en sammenheng mellom angstsymptomer og negative livshendelser hos ungdommene. Engstelige ungdommer opplevde mindre sosial støtte og lavere mestringstro. Det var flere jenter enn gutter som rapporterte symptomer på angst.

For unge med angstsymptomer er det viktig med sosial støtte og å oppleve mestring. Illustrasjonsfoto: colourbox.com


- Tiltak som kan stimulere sosialt nettverk og mestringstro kan være spesielt gunstig for engstelige ungdom, sier Solfrid Raknes ved RKBU Vest, en av forskerne bak studien.

Hun antar at om ungdom oftere ble tilbudt å reflektere over sine mestringsstrategier i vanskelige situasjoner, og får støtte til å mestre situasjoner som fremkaller engstelse, kan dette virke positivt på nivå av angstsymptomer hos ungdom.

Fortelle om utfordringene
Mange engstelige ungdommer rapporterte negative livshendelser. På bakgrunn av dette mener forskerne at tiltak for unge med angstsymptomer bør inkludere eksempler, forklaringer og forslag til hvordan håndtere utfordrende negative livshendelser.

- Tiltak for engstelige unge kunne tydeligere kommunisert at etter negative livserfaringer som mobbing eller å ha vært vitne til vold, kan det være mer utfordrende å håndtere angst, sier Raknes.

Viktig å forebygge
Angstlidelser er blant de mest vanlige psykiske helseproblemene i ungdomstiden, og lidelsene er både hemmende for hver enkelt og kostbart for samfunnet.

Å forebygge utvikling av angst blant ungdom er avgjørende for å redusere de negative effektene av angst på utvikling, sosial fungering og skoleprestasjoner.

– I tillegg er det viktig å spre kunnskapen om at engstelse i ungdomstiden er vanlig, det kan bidra til å minske skam knyttet til dette, sier Solfrid Raknes.

 

Referanse:
Solfrid Raknes, Ståle Pallesen, Jon Fauskanger Bjaastad, Gro Janne Wergeland, Asle Hoffart, Kari Dyregrov, Åshild Tellefsen Håland, Bente Storm Mowatt Haugland Negative Life Events, Social Support, and Self-Efficacy in Anxious Adolescents Psychological Reports 2017 (1–18)


29. juni 2017 09:35

Personer involvert

cp: 2019-09-23 21:16:26