Små legevakter sliter med å innfri kompetansekravene

Data fra Nasjonalt legevaktregister viser en tendens mot større og færre legevakter, men det er fortsatt mange legevakter som er for små til å innfri akuttmedisinforskriftens bemanningskrav.

I Utpost-artikkelen "Legevakt - i lys av nye nasjonale krav" oppsummerer forfattere fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin legevaktorganiseringen i Norge i 2016, med sammenlignbare data tilbake til 2009. 

Til tross for at legevaktene siden 2009 er blitt færre og større, er det fortsatt mange legevakter som er små og dermed mer sårbare med hensyn til å tilfredsstille akuttmedisinforskriftens krav til legebemanning og kompetanse.

Selv om mange av de små legevaktene med lite befolkningsgrunnlag kun har én lege på vakt, er det likevel de minste legevaktene som oftest rykker ut ved akutt skade og sykdom (rød respons).

 

Uniformert lege og legevaktbil

Foto: Tone Morken

Publikasjonen i sin helhet kan leses i Utposten - Blad for allmenn- og samfunnsmedisin nr. 4 2017, årgang 46. Papirutgaven kom ut i juni 2017 for abonnenter, mens elektronisk utgave vil være tilgjengelig over sommeren.  

Referanse: Morken T, Myhr K, Hunskår S, Raknes G. Legevakt – i lys av nye nasjonale krav. Utposten 2017; 4: 20-4.


6. juli 2017 14:13

cp: 2019-09-23 15:17:06