Engstelige unge har lav livskvalitet

Ungdom med angstsymptomer har redusert livskvalitet på skolen og med venner, men de har det fint sammen med familien.


Av Veronica Helle

Dette viser en spørreskjemaundersøkelse der 1719 ungdommer fra ulike deler av landet deltok. Forskerne så på sammenhengen mellom livskvalitet i ungdommenes hverdagsliv og angsttypene generalisert angst, panikklidelse/agorafobi, sosial angst, separasjonsangst, tvang og frykt for skade.

Engstelig ungdom rapporterer dårlig livskvalitet på skolen og med venner, men ikke med familien. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Undersøkelsen viste at engstelige unge rapporterer dårlig livskvalitet på skolen og i samvær med venner, men bedre trivsel i egen familie. Dette kan ha praktisk betydning for hvordan en kan identifisere engstelig ungdom som kan ha behov for hjelp.

- Foreldre er vanligvis sentrale i å identifisere psykiske vansker hos sine barn og er ofte også sentrale med tanke på å søke hensiktsmessige helsetiltak. Men dersom foreldrene ikke direkte observerer situasjoner hvor ungdommen plages eller hemmes av angstsymptomer, kan det være utfordrende for dem å anerkjenne angst som problematisk for ungdommen, sier Solfrid Raknes ved RKBU Vest, en av forskerne bak studien.

Læreren kan være nøkkelen
Det er i stedet mer sannsynlig at lærere er til stede i disse situasjonene, noe som tyder på at lærerne kan være en nøkkel til å identifisere ungdommens engstelse, og legge til rette for tiltak. Forskerne mener at tidlige tiltak rettet mot engstelige unge bør involvere skolen og lærerne, og ikke bare ungdom og foreldre, siden angstsymptomer
så ofte kan se ut til å være knyttet til situasjoner i skolehverdagen.

Frykt kan være en ressurs
I ungdomsalder er fryktreaksjoner noe mange opplever hyppig. Fryktreaksjoner kan vise seg i mange ulike situasjoner, alt fra livstruende situasjoner til skoleprestasjoner eller sportskonkurranser. Fryktreaksjoner kan forbedre evnen til å håndtere både farlige situasjoner og situasjoner der individet står overfor en positiv men utfordrende situasjon. I slike situasjoner bør fryktreaksjoner ikke betraktes som problemer, men snarere som ressurser.

Forløper for angstlidelser
Men fra tidligere forskning vet vi også at forhøyede nivåer av fryktreaksjoner i ungdomsårene kan være starten på alvorligere depresjon og angstlidelser, og også alkohol- og stoffmisbruk i voksen alder. Å forebygge angstlidelser er derfor avgjørende for å unngå, eller i det minste redusere, negative effekter av engstelse på ungdommenes sosiale fungering, skoleprestasjoner og annen utvikling. - For å kunne redusere byrden av angstlidelser, er det viktig å identifisere og hjelpe engstelige unge, sier Solfrid Raknes.
 

Kilde:

Solfrid Raknes, Ståle Pallesen, Joseph A. Himle, Jon Fauskanger Bjaastad, Gro Janne Wergeland, Asle Hoffart, Kari Dyregrov, Åshild Tellefsen Håland and Bente Storm Mowatt Haugland
Quality of life in anxious adolescents
Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (2017)


3. august 2017 11:12

cp: 2019-10-20 05:15:23