Bærekraftig mat fra havet - på toppen av et tak

VIDEO: Se forskerne dyrke mikroalger på Marineholmen i Bergen, i EU-prosjektet MIRACLES. Algene blir mat for oppdrettslaksen - og vil trolig også tilsettes mat for oss mennesker. 


Av Andreas R. Graven


MIRACLES er et stort prosjekt med mange aktiviteter, deriblant mikroalgedyrkingen i Bergen. Forskerne jakter på mikroalger som både vokser fort (god vekstrate) og som inneholder mye omega3.

Mye omega3 gjør mikroalger til et verdifullt råstoff. De blir i første omgang tilsatt i fôret til oppdrettslaksen, og kan erstatte fiskeolje i fôret til fisken. 

Les mer om MIRACLES her

De beste mikroalgene som er undersøkt av forskerne i Uni Research Miljø, under ledelse av forskningsdirektør Hans Kleivdal, tas med videre til Nasjonal Algepilot Mongstad.

 MIRACLES har pågått i snart fire år år avsluttes i oktober med en stor konferanse i Brüssel. 


14. august 2017 11:06

cp: 2019-05-21 14:16:10