– Leger ikke mer utsatt for vold enn før

Ikke belegg for å si at leger opplever mer vold enn før på arbeidsplassen. Lege og forsker Ingrid H. Johansen ved Nklm er overrasket over funnene. Studien er publisert i Dagens Medisin.

Studien har undersøkt om selvrapportert forekomst av trusler, vold og frykt for vold har endret seg mellom 1993 og 2014. Den ble gjennomført som tverrsnittsundersøkelser i to uavhengige utvalg, henholdsvis i 1993 og 2014. I analysene ble det justert for kjønn, alder og grupper av medisinske spesialiteter.

Førsteforfatter bak studien Ingrid H. Johansen ved Nklm oppsummerer funnene slik:

- Halvparten av legene hadde mottatt trusler om vold, og en fjerdedel hadde vært utsatt for vold minst en gang i løpet av arbeidskarrieren. Likevel var det ingen endring mellom 1993 og 2014 i andel leger som rapporterte at de hadde vært utsatt for vold eller trusler om vold. I tillegg var det færre leger som oppga at de hadde vært ute av fysisk eller psykisk form på grunn av frykt for vold i 2014 sammenliknet med 1993. Det var leger i psykiatrien som rapporterte flest voldelige hendelser i løpet av arbeidskarrieren, men det var også her nedgang i antall rapporterte hendelser i 2014 sammenliknet med 1993.

Les hele artikkelen i Dagens Medisin her.

Foto: Arngeir Berge

Les mer om prosjektet "Vold mot helsepersonell" her.

Referanse: Johansen IH, Baste V, Rosta J, et al. Changes in prevalence of workplace violence against doctors in all medical specialties in Norway between 1993 and 2014: a repeated cross-sectional survey. BMJ Open 2017;7:e017757. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017757


8. september 2017 11:21

cp: 2019-09-23 21:15:43