Ny HR-direktør på plass i Uni Research

–Jeg gleder meg veldig, dette er en spennende tid for oss, sier Christina Brunner.


Av Andreas R. Graven

Christina Brunner. (Foto: Inger-Lise Dale Davidsen) 


Uni Research sin nye HR-direktør kommer fra en tilsvarende stilling ved Nansensenteret, og var før det igjen HR-sjef på NHH, Norges Handelshøyskole.  

Brunner er utdannet jurist med arbeidsrett som spesialfelt, og har i tillegg studert arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen.

– Jeg har jobbet innen HR og HMS i nesten hele yrkeskarrieren, og kjenner akademia godt, sier Brunner.

Det første Brunner vil gjøre er å bli kjent med Uni Research, en organisasjon med mange spennende fagområder. Hun ønsker å lytte til organisasjonen og være tilstede for medarbeiderne.

– Jeg synes det er givende å jobbe i et miljø med forskere. Generelt er det viktig at både forskere og administrasjonen utvikler en god felles kultur, at vi jobber sammen for de gode løsningene, sier Brunner.

Hun tar over HR-direktørstillingen etter Britt Skorpen, som gikk av med pensjon før sommeren.

Brunner legger ikke skjul på at det er en spennende tid å komme til Uni Research på – med planene om et nytt forskningsinstitutt på Sør- og Vestlandet skal være operativt fra 1. januar 2018.

– Jeg tror det blir positivt for Uni Research med fusjonen som er på trappene, sier hun.

Forskningsselskapene som skal slås sammen er Bergens-baserte Uni Research AS og Christian Michelsen Research AS, IRIS AS med hovedsete i Stavanger og Sørlandets Agderforskning AS og Teknova AS.

– Å forene forskningsinstitutter gir mange spennende effekter ikke bare innen forskning, men også administrativt, sier Brunner.   


8. september 2017 08:12

Personer involvert

cp: 2018-10-23 23:17:09