Slik vil forskere angripe plastproblemet

VIDEO: Plastsøppel er en alvorlig trussel mot livet i havet. Se hvordan forskere i Uni Research vil angripe problemet.


Av Andreas R. Graven


De vil lage en unik, detaljert kartlegging av plastviker. Med støtte fra Regionalt forskingsfond Vestlandet (FF Vest) med flere, settes det nå i gang et forprosjekt i flere kommuner i Hordaland.

Forskerne mener det vil være viktig og riktig å gjøre en kartlegging. Slik kan man ikke bare finne ut hvor plasten samler seg i skjærgården, men også estimere kostnader ved opprydding.

Fjell kommune er prosjektansvarlig, mens forsker Eivind Bastesen er prosjektleder hos Uni Research.

Andre samarbeidspartnere i prosjektet er Bergen kommune v/Rothaugen Skole, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Bergen og Omland Friluftsråd, Øygarden Kommune, Sund Kommune og Cleanshores Global.


8. september 2017 14:08

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:16:16