Ruseksponering før fødsel kan gi psykiske vansker

Barn som har vært eksponert for alkohol eller andre rusmidler under svangerskapet, har økt risiko for psykiske problemer.


Av Veronica Helle

Dette viser en studie gjennomført ved Haukeland universitetssjukehus, i samarbeid med RKBU Vest.

Barn av mødre som brukte alkohol eller andre stoffer i graviditeten har økt risiko for psykiske vansker. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskerne undersøkte psykisk helse hos 105 barn i skolealder. Av disse hadde 48 av barna primært vært eksponert for alkohol, mens 57 hadde vært utsatt for andre rusmidler. Forskerne fant ingen forskjeller i den psykiske helsen mellom barna i disse to gruppene.

Sammenlignet med barn på samme alder fra Barn i Bergen undersøkelsen, ble det funnet at de ruseksponerte barna hadde vesentlig mer psykiske vansker.

- Det er viktig å være oppmerksom på disse barna, slik at man kan sette inn tiltak tidlig dersom nødvendig, sier Lisbeth Beate Sandtorv ved Haukeland universitetssjukehus, og førsteforfatter av publikasjonen.

Tolkes med forsiktighet
En begrensning ved studien er at forskerne ikke vet nøyaktig hvilke stoffer mødrene hadde brukt under graviditeten. Det kan blant annet ha vært en risiko for underrapportering av bruk av ulovlige stoffer. Informasjon om mors bruk av nikotin var heller ikke tilgjengelig. Studien har et sykehusbasert studiedesign, noe som kan ha medført at deltakerne hovedsakelig var de mest utsatte barna.

Viktig med kartlegging av psykiske vansker
Resultatene støtter opp om viktigheten av kartlegging av psykiske vansker hos barn som har vært eksponert for rus i svangerskap. - Kartlegging bør dekke ulike aspekter av psykisk helse for å fange opp kompleksiteten av vanskene. De store konsekvensene for barna i dagliglivet gjør at intervensjon og oppfølging av barna er avgjørende for å gi dem en best mulig start, sier Mari Hysing ved RKBU Vest, en av forskerne bak studien.

 

Kilde:
Lisbeth Beate Sandtorv, Mari Hysing, Malin Rognlid, Sondre Aasen Nilsen, Irene Bircow Elgen
Mental Health in School-Aged Children Prenatally Exposed to Alcohol and Other Substances
Substance Abuse: Research and Treatment 2017:11


11. september 2017 13:40

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:16:34