Brukertilfredshet i offentlige og private tilbud

I en fersk, åpent tilgjengelig, bok sammenlignes brukertilfredshet i offentlige og private barnehager, skoler og sykehjem.

Forskerne, Tord Skogedal Lindén, Audun Fladmoe og Dag Arne Christensen, har funnet at brukertilfredshet med private skoler og barnehager er litt høyere enn tilfredsheten med tilsvarende offentlige tilbydere, og kommersielle barnehager har noe høyere tilfredshetsnivå enn andre barnehager.

Private institusjoner kan være kommersielle eller ideelle. Mens det private innslaget på barnehageområde er omfattende, er det svært få private skoler som i tillegg tilbyr alternative pedagogiske retninger eller livssyn.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det å velge en privat skole for sine barn er således et aktivt valg som i seg selv kan gi større tilfredshet. Men samlet sett er forskjellene i brukertilfredshet liten, og med et generelt høyt tilfredshetsnivå er større brukertilfredshet neppe et godt argument for en større innslag av private tjenestetilbydere på velferdsfeltet i Norge. 

Les hele artikkelen her: Does the Type of Service Provider Affect User Satisfaction? Public, For-Profit and Nonprofit Kindergartens, Schools and Nursing Homes in Norway, av Tord Skogedal Lindén, Audun Fladmoe og Dag Arne Christensen.

Dette er et av bidragene i Open Access-boken "Promoting Active Citizenship. Markets and Choice in Scandinavian Welfare", som er redigert av Karl Henrik Sivesind og Jo Saglie.

Les også omtale av boken på Norges forskningsråds hjemmeside.


22. september 2017 12:20

cp: 2018-07-17 03:16:42